دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

نویسندگان

دانلود شناخت طراحی روستا روستای شنین

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ

فهرست مطالب:


شناخت طراحی روستا روستای شنین

موقعیت

نفشه هوایی

معرفی اجمالی استان قزوین

شهرستان قزوین

شهرستان تاکستان

خصوصیات جغرافیایی

جغرافیای طبیعی

منابع آب و منابع طبیعی

 وضعیت آبهای زیرزمینی:

ویژگیهای جغرافیایی روستای شینین

آب و هوا

بررسی صوانح و بلایای طبیعی

منابع آب کشاورزی

منابع آب آشامیدنی

بافت روستا

هسته اولیه روستا

جهت و موانع توسعه

مالکیت اراضی

درجه بندی معابر

شیب معابر

بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی

نوع مصالح بکار رفته

عوامل تشکیل روستا

کابری ها

کاربری مسکونی

کاربری تجاری

کاربری آموزشی

کاربری بهداشتی

کاربری ورزشی

کاربری مذهبی

کاربری گورستان

تکنولوژی ساخت

سیستم فاضلاب و دفع آبهای سطحی

تاسیسات موجود

بررسی ویژگیهای جمعیتی

ساختار سنی جمعیت

مرگ و میر

بررسی وضعیت فعالیت روستا

مشاغل

فعالیت کشاورزی

بخش دامداری

بخش صنعت

بخش خدمات

طرح پیشنهادی پیشروی روستا

پیشنهادی گشایش معبر