دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

بایگانی
نویسندگان

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهراندسته: حسابداری 
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 691 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 134 

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران


تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس،  با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی: بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس،  با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:

برای انجام هر پژوهش علمی رعایت یکسری اصول و مراحلی مانند مشاهده، تفکر، تشخیص مسئله و بیان آن، ایجاد فرضیه و آزمون آنها و در نهایت بیان تئوریکی مسئله الزامی می باشد. این تحقیق نیز سعی در رعایت این مراحل دارد. فصل اول در این تحقیق به بیان مسئله، تبیین آن، اهداف تحقیق، اهمیت آن، قلمرو و فرضیه‌ها، و دیگر موارد مورد نیاز یک تحقیق علمی می‌پردازد. فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق اختصاص دارد و به بیان مبانی نظری ارائه شده در مورد مسئله تحقیق و تحقیقات مشابه انجام شده می‌پردازد. فصل سوم مشتمل بر روش‌شناسی تحقیق است که در آن مدل مفهومی تحقیق بیان می‌شود. در فصل چهارم آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها بیان می‌شود. فصل پنجم نیز شامل نتایج تحقیق و پیشنهادات است.

تبیین و تشریح موضوع:

در مطالعات مالی جهت تبیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دارایی‌ها، از مدل‌های ریاضی و تحلیل‌های اقتصادسنجی سری زمانی قیمت‌ها استفاده می‌شود. مدل‌هایی مانند تحلیل میانگین- واریانس، مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ، فرضیه بازارهای کارا  و غیره، درکل بعنوان مالی عُقَلایی یا مالی استاندارد معروف است که به عاقل بودن عوامل اقتصادی و کارا بودن بازار معتقد است. اما مطالعات اخیر منجر به بروز انحرافات زیادی از حقایق بنیادی بازارهای کارا شد، که اندیشمندان در ابتدا آن را استثنائات یا معما  می‌خواندند، ولی اکنون اندیشمندان مالی سعی دارند با ترکیب نظریه‌های اقتصاد و مالی با علوم دیگر از جمله روانشناسی، جوابی قانع کننده، علمی و معتبرتر برای علل این استثنائات پیدا نمایند. از این رو حوزه جدیدی در دانش مالی به نام مالی رفتاری  شکل گرفت. 


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
1-1- مقدمه                
1-2- تبیین و تشریح موضوع     
1-3- اهداف تحقیق    
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5- قلمرو تحقیق
      1-5-1- قلمرو موضوعی
      2-5-1- قلمرو زمانی
      1-5-3- قلمرو مکانی
1-6- فرضیه های تحقیق   
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق    
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها
2-3- استثناهای مالی
2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری
2-5- مالی رفتاری
       2-5-1- حوزه های مالی رفتاری
             2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ
             2-5-1-2- روانشناسی شناختی
2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران
      2-6-1- تصمیمات شهودی
     2-6-2- چارچوب تصمیم
    2-6-3- تورش های شناختی
2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری
2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس
2-9- استراتژی های معاملاتی
    2-9-1- استراتژی شتاب
             2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب
              2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر
        2-9-2- شتاب صنعت
        2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس
        2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب
         2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب
2-10- استراتژی معاملاتی معکوس
2-11- مقایسه شتاب و معکوس
2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
    2-12-1- مطالعات خارجی
    2-12-2 مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
3-5- روش تحقیق
3-6- مراحل انجام کار 
3-7- نحوه محاسبه متغیرها
     3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله
     3-7-2- بازده واقعی
     3-7-3- بازده بازار
     3-7-4- بازده غیرعادی
     3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی
     3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی
     3-7-7-  متغیرهای توضیحی
     3-7-8- ریسک مقطعی
     3-7-9- اثر تقدم-تاخر
     3-7-10- الگوی سری زمانی
3-8- جزئیات مراحل انجام آزمونهای آماری مورد استفاده 
       3-8-1- آزمون تی- استیودنت
       3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)
        3-8-3-  آزمون فیشر 
       3-8-5-  رگرسیون خطی
3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی
              3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
              3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی 
              3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون
            3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- متغیر حجم معامله
4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس
4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه‌ها                                 
     4-4-1- آزمون فرضیه اول
          4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)
          4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)
     4-4-2- آزمون فرضیه دوم
          4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود‌همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)
          4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)     
4-5- سایر یافته های تحقیق
    4-5-2) آزمون فرضیه چهارم
          4-5-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)
          4-5-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)
    4-5-3) آزمون فرضیه پنجم
          4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)
 فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق
5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق
5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده
5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
جداول
اشکال


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران , پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۸
عباس جعفری

دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394دسته: حسابداری 
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 251 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 70 

دانلود فایل اکسل داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری


=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

عنوان: دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL  

نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب آورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند. با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. در این فایل داده های نسبت های مالی آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 در قالب فایل اکسل قرار داده ایم؛ به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.

با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:

1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.

2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری  نباشند.

در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیاً جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

به طور کلی این فایل شامل داده های مربوط به نسبتهای مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد، این نسبتهای مالی عبارت اند از:

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت نقدی

نسبت بدهی(درصد)

نسبت بدهی به حقوق  صاحبان سهام

نسبت گردش دارایی(بار)

نسبت دوره گردش حساب دریافتنی (روز)

نسبت دوره گردش موجودی کالا(روز)

نسبت دوره گردش حساب پرداختنی (روز)

نسبت حاشیه سود خالص (درصد)

نسبت حاشیه سود ناخالص (درصد)

نسبت سود عملیاتی به سود ناخالص(درصد)

نسبت هزینه بهره به سود عملیاتی (درصد)

نسبت بازده دارایی (درصد)

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(درصد).


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 ,دانلود اکسل داده های نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات رشته های حسابداری،مدیریت مالی و اقتصاد ,داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود داده های نسبت جاری، نسبت آنی، نسب


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۷
عباس جعفری

دانلود کامل مقاله تحلیل حقوقی فسخ

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ق.ظ


مقاله تحلیل حقوقی فسخدسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 125 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 50 

در این مقاله درباره حق فسخ به طور کامل در 50 صفحه توضیح داده شده است و دارای فهرست بندی می باشد


=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

مقاله تحلیل حقوقی فسخ

این مقاله در 50 صفحه تهیه و تنظیم شده است .


فهرست :


فصل اول: کلیات

1ـ تعریف حق فسخ

2ـ تاریخچه پیدایش نظریه فسخ

3- مقایسه فسخ با ماهیت‌های حقوقی مشابه

1-3 گفتار اول: فسخ و انفساخ

2-3 گفتار دوم : فسخ و اقاله

3-3 گفتار سوم: تفاوت فسخ و اقاله

4-3  گفتار چهارم : فسخ و رد معامله

5-3 گفتار پنجم : فسخ و بطلان

فصل دوم: تحلیل حقوقی فسخ

بخش اول: مبانی حق فسخ

بخش دوم: ماهیت حقوقی فسخ، منشاء پیدایش حق فسخ و احکام آن

گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ

گفتار دوم: منشاء پیدایش حق فسخ

گفتار سوم: احکام حق فسخ

بند اول: انتقال حق فسخ

الف: انتقال ارادی حق فسخ

ب: انتقال قهری حق فسخ

بخش سوم: سقوط و اسقاط حق فسخ

بند اول: سقوط حق فسخ

بند دوم: اسقاط حق فسخ

الف = ماهیت حقوقی اسقاط حق فسخ و شرایط آن

ب = اشکال حق فسخ

ج = وسیله اثبات اسقاط حق فسخ

فصل سوم: شرایط اساسی اعمال حق فسخ

مبحث نخست: قصد و رضا

گفتار نخست: قصد

گفتار دوم: رضا

گفتار سوم: ابزار اراده فسخ و اشکال آن

مبحث دوم: اهلیت

مبحث سوم: موضوع فسخ

مبحث چهارم: مشروعیت جهت فسخ

مبحث پنجم: زمان وقوع فسخ

فسخ قضایی

مقدمه :


فسخ در لغت به معنی «نقض و باز کردن است. (ابن منظور ما لسان العرب،1408 ق) و حق فسخ از نظر اصطلاحی به معنی «تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقد» است و به اختیاری گفته می‌شود که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد. (کاتوزیان، ن،1367، ص 52)

امروزه کسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادهای لازم تردید نمی‌کند، اما سابقة تاریخی نشان می‌دهد. که در ابتدا، آن را نمی‌پذیرفتند. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبود و عقود لازم، تعهدات مستقل و جداگانه‌ای ایجاد می‌کرد بدون اینکه بین آن‌ها ارتباط و همبستگی وجود داشته باشد، و هر گاه یکی از طرفین تعهدات خود را انجام نمی‌داد. طرف مقابل فقط می‌توانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود لذا پذیرش امکان فسخ قراردادها، نتیجه تحولات طولانی در سیستم‌های حقوقی مختلف بود و این امر به زمانی بر می‌گردد که عقد بیع از عقود رضایی گردید در این دوره، در زمان انعقاد بیع، شرطی در عقد گنجانیده می‌شد که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ برای بایع ایجاد می‌شد.


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : مقاله تحلیل حقوقی فسخ , مقاله تحلیل حقوقی فسخ


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۶
عباس جعفری

دانلود پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵ ق.ظ

پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشیندسته: برق ،الکترونیک و مخابرات 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 8739 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 98 

پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین (فصل ترانسفورماتور) پروژه همراه با شبیه سازی متلب و گزارش کار میباشد


=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین

(فصل ترانسفورماتور)

این پروژه در 98 صفحه تهیه و تنظیم شده است .

کلیه مراحل زیر در متلب شبیه سازی شده و به همراه گزارش کار میباشد

1)شبیه سازی ترانسفورماتور تک فاز خطی:

یک ترانسفورماتور تکفاز با مشخصات زیر :

V=220/110

R1=R2=.02pu

Xl1=Xl2=.04pu

Xm=20pu

F=50Hz

الف )بی باری به ازای سه حالت کلیدزنی 0=ϴ, 45=ϴ, 90=ϴ

V1(t)=Vm  sin(wt+ϴ)

ب) اتصال کوتاه به ازای ولتاژ نامی

ج)حالت بارداری به ازای بار نامی و سه ضریب قدرت

پیشفازcosØ=0.8   ,   پسفازcosØ=0.8,     cosØ=1  

2)مدل سازی ترانسورماتور تکفاز با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

الف) حالت بی باری در سه حالت کلید زنی 0=ϴ, 45=ϴ, 90=ϴ

V1(t)=Vm  sin(wt+ϴ)

ب)بی باری به ازای زوایای کلید زنی مختلف (بررسی پدیده جریان هجومی)

ᴪm=778.8(1- )                                                                                                              

را بدست آورید in, V1ph,ᴪ2,ᴪ1, i2, i1, u2l, u2ph  مقادیر 

3)ترانسفورماتور سه فاز( متشکل از سه ترنسفورماتور تک از با لحاظ کردن اثر اشباع)

الف)حالت بی باری(90=ϴ)

اتصال Y/Y زمین شده

اتصال Y/Y زمین نشده

اتصال  ∆/ Yستاره زمین نشده به مثلث

اتصالY/ ∆ 

را بدست آورید in, V1ph,ᴪ2,ᴪ1, i2, i1, u2l, u2ph  مقادیر

ب) حالت بارداری متعادل با بار اهمی با مقدار نامی 

اتصال Y/Y زمین نشده

اتصال  ∆/ Yستاره زمین نشده به مثلث

ج)حالت بارداری نامتعادل با بار اهمی تکفاز با مقدار 3/1 بار نامی

اتصال Y/Y زمین شده

اتصال Y/Y زمین نشده

اتصال  ∆/ Yستاره زمین نشده به مثلث

اتصالY/ ∆


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین , پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۵
عباس جعفری

دانلود کامل پروژه برای درس تئوری جامع ماشین

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵ ق.ظ


پروژه برای درس تئوری جامع ماشیندسته: برق ،الکترونیک و مخابرات 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 1843 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 27 

پروژه مناسب برای درس تئوری جامع ماشین(موتورهای القایی) پروژه همراه با شبیه سازی متلب و گزارش کار میباشد
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

پروژه برای درس تئوری جامع ماشین

(موتورهای القایی) 

این پروژه در 27 صفحه تهیه و تنظیم شده است .


کلیه مراحل زیر در متلب شبیه سازی شده و همراه با گزارش کار میباشد

ماشین القایی سه فاز قفسه سنجابی چهار قطبی قدرت یک اسب بخارVL=220,f=50HZ بااتصال ستاره :

Rs=3.3

Rr=2

Lm=0.3H

LLS=L’Lr=0.012

J=.01Kgm2

-مشخصه گشتاور سرعت حالت پایدار

شبیه سازی ها:

1-حالت راه اندازی در بی باری از صفر تا حالت پایدار

شکل موج جریان های سه فاز استاتور،روتور،گشتاور الکترومغناطیسی ،سرعت

-منحنی گشتاور- سرعت رسم و مقایسه با مشخصات حالت ماندگار

2- اعمال بار به ماشین

الف) حالت موتوری Tm=4.7N.m

شکل موج های جریانهای سه فاز ،استاتور،روتور،گشتاور الکترومغناطیسی،سرعت ،لغزش،منحنی گشتاور سرعت،مقایسه با مشخصات حالت ماندگار

ب)حالت ژنراتوری (گشتاور منفی اعمال کنید)

ج) حالت ترمزی :

از حالت پایدار موتوری


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پروژه برای درس تئوری جامع ماشین , پروژه برای درس تئوری جامع ماشینموافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۵
عباس جعفری


پروژه برای درس قابلیت اطمینان و سیستم توزیعدسته: فنی و مهندسی 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: zip 
حجم فایل: 3260 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 22 

پروژه برای درس قابلیت اطمینان و سیستم توزیع


=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

پروژه مناسب و استثنایی برای درس قابلیت اطمینان و سیستم توزیع
مقاله:
به طور کامل شبیه سازی شده و دارای فایل ترجمه به همراه شبیه سازی و پاورپوینت اماده ارائه می باشد
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع رینگ و سیستم توزیع سه باسه ور اه حل عمومی برای وضعیت n - فیدر
تعداد صفحات ترجمه شده : 15 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7  صفحه  (pdf)

Reliability evaluation of ring and triple-bus distribution systems – General  solution for n-feeder configurations
a b s t r a c t
Reliability of power distribution schemes can always be improved at the expense of cost and size. The
addition of extra paths proves to increase the continuity of supply but it adds more complexity to the system
and the system structure may become very complex. In complex distribution system, there are several
difficulties in reliability evaluation: reliability, availability and MTBF. Subsystems may follow various
failure distributions; subsystems may conform to arbitrary failure and repair distributions for maintained
systems; the failure data of subsystems are sometimes not sufficient and reliability test sample sizes tend
to be small. Hence, simplification for the reliability inputs, electrical parameters and load data are
needed.
In this paper, a simple reliability-oriented method to calculate some complex distribution system reliability
such as ring and triple-bus systems is presented. The major purpose is to simplify the reliability
inputs, electrical parameters and load data. The simplification assumes that the repair time here is a random
variable, and certain values of repair times are usually so small that can be neglected at each load
point. Therefore complete reliability analysis with repair time omission and modified availability (reliability)
and unavailability (h/year) can be obtained at each load feeder point using the simple methods
of probability and the theory of sets. This approach is dealt with in this paper and a general formula
for calculation of n-feeder ring-bus reliability is developed and applied to some practical distribution
schemes.
In an n-feeder ring-bus system, it is found that the reliability of each feeder is decreased by increasing
the number of the outgoing feeders, so it is recommended that the total number of the outgoing feeders
in this scheme should be carefully decided.
A meshed network (triple-bus scheme), which makes it possible to serve the consumers from three
sources is also considered. With this scheme, the reliability of the outgoing feeders is largely improved
as compared with the ring-bus system.

a b s t r a c t

Reliability of power distribution schemes can always be improved at the expense of cost and size. Theaddition of extra paths proves to increase the continuity of supply but it adds more complexity to the systemand the system structure may become very complex. In complex distribution system, there are severaldifficulties in reliability evaluation: reliability, availability and MTBF. Subsystems may follow variousfailure distributions; subsystems may conform to arbitrary failure and repair distributions for maintainedsystems; the failure data of subsystems are sometimes not sufficient and reliability test sample sizes tendto be small. Hence, simplification for the reliability inputs, electrical parameters and load data areneeded.In this paper, a simple reliability-oriented method to calculate some complex distribution system reliabilitysuch as ring and triple-bus systems is presented. The major purpose is to simplify the reliabilityinputs, electrical parameters and load data. The simplification assumes that the repair time here is a randomvariable, and certain values of repair times are usually so small that can be neglected at each loadpoint. Therefore complete reliability analysis with repair time omission and modified availability (reliability)and unavailability (h/year) can be obtained at each load feeder point using the simple methodsof probability and the theory of sets. This approach is dealt with in this paper and a general formulafor calculation of n-feeder ring-bus reliability is developed and applied to some practical distributionschemes.In an n-feeder ring-bus system, it is found that the reliability of each feeder is decreased by increasingthe number of the outgoing feeders, so it is recommended that the total number of the outgoing feedersin this scheme should be carefully decided.A meshed network (triple-bus scheme), which makes it possible to serve the consumers from threesources is also considered. With this scheme, the reliability of the outgoing feeders is largely improvedas compared with the ring-bus system.

چکیده

قابلیت اطمینان سیستم توزیع قدرت  را همواره می توان در بخش هزینه و اندازه اصلاح نمود. علاوه بر این مسیرهای اضافی ،تداوم بار را ثابت(بهتر) می کند اما پیچیدگی سیستم رابیشتر می کند و ساختار سیستم ممکن است بسیار پیچیده شود. در سیستم توزیع پیچیده، مشکلات متعددی در ارزیابی قابلیت   اطمینان وجود دارد که شامل : قابلیت اطمینان،دسترس پذیری و.MTBF زیر سیستم ها در شبکه توزیع در معرض خطاهای مختلف هستند،زیرسیستم ها از خطاوتعمیرات برای نگهداری سیستم پیروی می کنند گاهی اوقات اطلاعات خطا زیر سیستم کافی نیست ومقدار نمونه تست قابلیت اعتماد به سمت مقدار کوچکی میل می کند.بنابراین،برای ساده سازی ورودی های قابلیت اعتماد به پارامترهای الکتریکی واطلاعات بار نیاز است.

در این مقاله، یک راه حل  ساده برای محاسبه قابلیت اطمینان برخی از سیستم های توزیع پیچیده مانند سیستم های حلقه و سه باس ارائه شده است. هدف اصلی ساده سازی  ورودی قابلیت اطمینان، پارامترهای الکتریکی و اطلاعات بارمی باشد.در این  ساده سازی فرض می شود که زمان تعمیر در اینجا یک متغیر تصادفی بوده، و زمان تعمیر معمولا آنقدر کوچک است که می تواند در هر نقطه بار صرفنظر شود. بنابراین برای تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان با حذف زمان تعمیر و در دسترس بودن (قابلیت اطمینان) اصلاح شده و درعدم دسترس پذیری(ساعت / سال) را می توان در هر نقطه فیدر بار با استفاده از روش های ساده احتمال و نظریه مجموعه ها به دست آورد. در این مقاله و یک فرمول کلی برای محاسبه سیستم حلقه باس توسعه یافته و کاربردی به برخی از طرح های توزیع  عملی پرداخته شده است.


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : پروژه برای درس قابلیت اطمینان و سیستم توزیع , پروژه برای درس قابلیت اطمینان و سیستم توزیع


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۴
عباس جعفری


ترجمه استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستیدسته: پژوهش ها 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 298 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 27 

14 صفحه انگلیسی 12 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه

=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

نمونه ترجمه

چکیده

پوست هدف اصلی استرس اکسیداتیو ناشی از گونه های اکسیژن فعال (ROS) است که در محیط و در خود پوست، سرچشمه می­گیرد. ROS در طول متابولیسم طبیعی تولید شده و بخش جدایی ناپذیر از عملکرد نرمال سلولی است و معمولا آسیب کم به دلیل مکانیسمهای درون سلولی، اثرات مخرب آن را کاهش می­دهد. آنتی اکسیدان­ها اثرات مخرب ROS را کم می­کنند و می تواند در بسیاری از اتفاقاتی که به مسمومیت های اپیدرمی و بیماری کمک کند، عمل عکس انجام دهد. با این حال، عمل طولانی مدت و افزایشی رادیکال های آزاد می توانند مکانیزم های دفاعی ROS پایمال کند و کمک به توسعه بیماریهای پوستی و اختلالات بکند. اگر چه ROS نقش مهمی در بیماری هایی مانند سرطان پوست دارد، اهداف بیولوژیکی و حالت بیماری زایی این عمل هنوز هم به طور کامل درک نشده است. علاوه بر این، استراتژی کاربردی در مدیریت درمان اقدام ROS در پوست انسان، هنوز ضعیف است. این بررسی از تحقیقات مشخص با معرفی ROS، آنتی اکسیدان، دو اختلال پوستی تحت تاثیر عمل ROS (سرطان پوست و پسوریازیس) و سیستم های مدل مربوطه مورد استفاده برای مطالعه اقدام ROS استنتاج شده است.

ABSTRACT

Skin is a major target of oxidative stress due to reactive oxygen species (ROS) that originate in the environment and in the skin itself. ROS are generated during normal metabolism, are an integral part of normal cellular function, and are usually of little harm because of intracellular mechanisms that reduce their damaging effects. Antioxidants attenuate the damaging effects of ROS and can impair and/or reverse many of the events that contribute to epidermal toxicity and disease. However, increased or prolonged free radical action can overwhelm ROS defense mechanisms, contributing to the development of cutaneous diseases and disorders. Although ROS play a role in diseases such as skin cancer, their biological targets and pathogenic mode of action are still not fully understood. In addition, strategies useful in the therapeutic management of ROS action in human skin are still lacking. This review is intended to give investigators an introduction to ROS, antioxidants, two skin disorders influenced by ROS action (skin cancer and psoriasis), and relevant model systems used to study ROS action.


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : ترجمه استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستی , ترجمه استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستیموافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۳
عباس جعفری

دانلود کامل اشنایی با صنعت طیور

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ

اشنایی با صنعت طیوردسته: پژوهش ها 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 62 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 17 

22 صفحه انگلیسی 16 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه


=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

نمونه ترجمه

صنعت طیور یکی از بخش های با رشد سریع در صنعت حیوانات است. مصرف جهانی پرندگان در حال افزایش است. مرغ، بوقلمون، اردک، غاز و پرندگان دیگر، بخش بزرگی از رژیم غذایی گوشت مردم را در بسیاری از کشورها، تشکیل می دهند. در ایالات متحده، مصرف سرانه جوجه بیش از 100 پوند است، که تقریبا در 25 سال گذشته دو برابر شده است (شکل 6-1 را ببینید).

بر خلاف برخی گوشت­ها، طیور به طور کلی توسط بسیاری از فرهنگ­ها پذیرفته شده است. به عنوان مثال، مسلمان و یهودی گوشت خوک نمی خورند و در فرهنگ هندو، خوردن گوشت گاو مجاز نیست. با این حال، تقریبا در تمامی فرهنگ­ها، طیور به عنوان یک گوشت سالم برای مصرف انسان پذیرفته شده است. کشورهای در حال توسعه اغلب شروع به ساخت یک پایگاه کشاورزی سالم با طیور پرداخته زیرا پرندگان به عنوان یک خوراک مکفی است و به راحتی برای کشورهایی که نیروی کار انسانی به راحتی در دسترس است، نگهداری می­شود. بزرگترین تولیدکنندگان مرغ در جهان چین، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده است.

the poultry industry is one of the fastest growing segments of the animal industry.

Worldwide consumption of poultry is increasing. Chickens, turkeys, ducks, geese, and other birds make up a large portion of the meat diet of people in most countries. In the United States, the per-capita consumption of broilers is over 100 pounds, which has almost doubled in the past 25 years (see Figure 6–1).

Unlike some meats, poultry is generally accepted by most cultures.

For instance, the Moslem and Jewish cultures do not eat pork and Hindu culture does not allow the eating of beef. However, almost all cultures accept poultry as a wholesome meat for human consumption. Developing countries often begin to build a sound agricultural base with poultry because birds are effi cient users of feed and are easily cared for in countries where human labor is readily available. The largest producers of poultry in the world are China, the countries of the former Soviet Union, and the United States.


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : اشنایی با صنعت طیور , اشنایی با صنعت طیور


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۲
عباس جعفری

مکان کارآموزی -شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 صدسته: گزارش کار آموزی و کارورزی 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 28 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 36 

مکان کارآموزی شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص


=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

مکان کارآموزی -شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص

شرکت مخابرات استان تهران بطور کلی دارای 2 قسمت اساسی 
می باشد. 1- بخش های ستادی که شامل معاونت های نیرو، مالی، آموزش، بازرسی و .... می باشد.

2- بخش های اجرایی یا فنی بعبارت بهتر بخش های عملیاتی شرکت مخابرات

وظیفه اصلی این قسمت در واقع پیاده کردن و اجرا کردن طرح های تصویب شده در بخش ستادی از جمله توسعه و تکمیل مراکز تلفن شهری، اجرای طرح های مخابراتی، نظارت و بررسی عملکرد شبکه های فیبر نوری و طراحی سیستم های بروز مخابراتی و .... می باشد.

یکی از ادارات اصلی و مرکزی این قسمت اداره ی کل نظارت، آزمایش و تحویل می باشد که خود به سه قسمت: 1- اداره ی کل نصب و راه اندازی 2- اداره ی کل خدمات مهندسی 3- معاونت توسعه و مهندسی می باشد.

وظایف: اداره نصب و راه اندازی وظیفه نصب سیستم های مخابراتی از جمله نصب کلیه ی سیستم های مورد نیاز در مراکز تلفن بین شهری و در مورد ارتباطات سیار وظیفه نصب آنتن های BTS و تقویت کننده های موبایل را برعهده دارد.

اداره ی خدمات مهندسی در مورد پشتیبانی و نگهداری از سیستم های نصب شده را بر عهده دارد.

معاونت توسعه و مهندسی در مورد افزایش ظرفیت شبکه و برطرف کردن مشکلاتی که در کیفیت مخابرات اثرگذار می باشد و بطور کلی تحقیق و پژوهش در مورد بروز کردن شبکه های مخابراتی فعالیت دارد.

مراکز تلفن کوچک

فن آوری تلفن: گاهی از سیستم عمومی تلفن بعنوان هشتمین مورد از عجایب جهان یاد می کنند. شبکه ای متشکل از پیچیده ترین کامپیوترهای متصل به یکدیگر را تجسم کنید، که فقط در عرض چند ثانیه می توانند ارتباط بین دو نفر را در هر نقطه از جهان برقرار کند. شبکه های تلفن امروزی نه تنها می تواند ارتباط صوتی را با کیفیت خوب برقرار کند بلکه در انتقال دیتا نیز خیلی موثر است بطورکه امروزه در سیستم های انتقال اداره ای بعنوان دیتا از طریق فیبر نوری تشکیل شده است.

بهتر است از روش سازماندهی (PSTN) public switched Telephone network  


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : مکان کارآموزی -شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص , مکان کارآموزی شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص شرکت مخابرات استان تهران اداره نظارت آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال شرکت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۱
عباس جعفری

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازیدسته: پژوهش 
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1748 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 20 

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی

=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || cero.poshtibani@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی

( 20 صفحه متن ترجمه شده به همراه متن اصلی و انگلیسی مقاله )

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا - 2015

چکیده :

تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در دنیای واقعی برای علاقه مندان به نیروی هوایی اسپانیا به طور خاصی استفاده شده است و در آن از بهترین هواپیما های آموزشی نظامی بر اساس مجموعه ای از معیار ها استفاده شده است . این شکل تصمیم گیری شامل از یک سو معیار های کمی و یا فنی مانند سقف خدمات و استقامت و ... بوده و از سویی دیگر شامل معیار های کیفی یعنی عوامل انسانی ، پرواز و کیفیت و ... می باشد که بر اساس تجربه به مجموعه ای از خلبانان ارشد و مربیان پرواز نیروی هوایی اسپانیا از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور استخراج اطلاعات از بررسی های تخصصی ، روندMCDM  با منطق فازی ترکیب شده است . فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای بدست آوردن وزن معیار ها بوده و از طریق تکنیک برای ترتیب بندی اولویت راه حل بیشتر به ایده (Topsis) مورد استفاده قرار گرفته و جایگزینی مورد بررسی قرار گرفته است . این کار یک مطالعه مقدماتی جایگزینی هواپیمایی آموزشی ارائه شده توسط ستاد هوایی اسپانیا انجام شده است. این انتخاب بر اساس معیار های عملیاتی است که در کار به طور دقیق انتخاب شده است . به عنوان بک نتیجه از فرایند تصمیم گیری اشتفاده شده و بهترین جایگزینی برای هواپیمای Pilatuspc-21 نشان داده شده است.

کلمات کلیدی : هواپیمای آموزشی ، تصمیم گیری چند معیاره ، برچسب های زبانی ،‌منطق فازی ، AHP ، Topsis

مقدمه :

نگامی که یک نیروی هوایی نیاز به انتخاب یک هواپیمای آموزشی دارد ، تصمیم گیری یک فعالیت فکری بسیار مهم را در این فرایند بوده که در برخی از مراحل طراحی هواپیما است.به طور کلی ، در فرایند تصمیم گیری برای این مشکلات ، تعداد زیادی از معیار های کلیدی و متفاوت دخیل هستند. بنابر این بهتر است استفاده از ابزار برای حل آنها از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در فرایند ها به کار گرفته شود که استفاده گستر ده ای در ارتش و هوافضا درحال حاظر دارد و همچنین در دیگر رشته های تحقیقاتی به کار می رود . علاوه بر این ، معیار های انتخاب بهینه یک هواپیماهای آموزشی از جمله معیار های کمی شامل استقامت و سرعت و معیار های کیفی شامل کیفیت در بپرواز و عوامل انسانی مهم هستند و بنابر این به منظور حل این مشکل بهینه سازی ، استفاده از هریک از روشهای شناخته شده MCDM به عنوان روند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، روشی برای ترتیب اولویت های شبیه  به راه حل ایده آل ، از بین بردن روش و تغییرات که باید با منطق فازی و با هدف قرار دادن حل مشکل به روش ترکیبی باشد. چند نمونه از استفاده از MCDM در زمینه نظامی را می توان در تحقیقات علمی دید . در سال 1990 ، برخی از سیستم های اصلاح با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی P ، یک روشی بود که توسط ارتش ایلات متحده جهت سوء استفاده در سازمان استفاده می شده است و در طولانی مدت نیرو های حافظ صلح در بوسنی قرار می گرفته است . امروزه ، این روش ثابت کرده است که یک ابزار مفید  به عنوان مثال برای تعیید اندازه ناوشکن های آمریکایی در مورد درگیری های مسلحانه در شبه جزیره کره می باشد . از نقطه نظر هواپیما روش AHP  به منظور بررسی مبارزه هلیکوپتر و همچنین کیفیت. در نگه داری هواپیما های جنگی استفاده می شود . با توجه به روش Topsis ، آن برای ارزیابی هواپیما های آموزشی در چین استفاده می شده است. ترکیبی از دو روش فوق به منظور مبارزه در هوا استفاده شده است . از نظر نیروی هوایی اسپانیا SPAF ، ستاد هوایی EMA و فرماندهی پشتیبانی لجستیک (MALOS) ، تصمیم گیرندگان اصلی می باشند . این گروه یک تصمیم بر اساس چند عامل و سیاست و استراتژی و اقتصار را اتخاذ می کند . با وجود این ، بهتر است آن با یک ارزیابی مقدماتی در هر دو معیار فنی مهم ، محاسبه شود و از تجربه گروه مشورتی مانند خلبانان ارشد و مربیان پرواز SPAF استفاده نمود .

Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic A case study in the Spanish Air Force Academy


 : a b s t r a c t

The combination of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) processes with Fuzzy Logic can be efficiently applied to solve decision problems with criteria differing in nature. This combination is used in the presentwork to solve a real world decision problem of interest for the Spanish Air Force, specifically, the selection of the best military training aircraft based on a set of criteria. This decision problem involves, on one hand, quantitative or technical criteria (service ceiling, endurance, etc.) and, on the other hand, qualitative criteria (human factors, flying and handling qualities, etc.) based on the experience of a set of senior pilots and flight instructors of the Spanish Air Force collected via surveys. In order to extract information from the expert surveys, the MCDM process was combined with fuzzy logic. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to obtain the weights of the criteria and, through the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), the alternatives were evaluated. This work is a preliminary study of the training aircraft alternatives proposed by the Air Staff and the Logistic Support Command of the Spanish Air Force. These alternatives were chosen based on operational criteria which are detailed in the work. As a result of the decision process used, the best alternative was shown to be the Pilatus PC-21 aircraft.

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : ترجمه مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی , هواپیمای آموزشی ، تصمیم گیری چند معیاره ، برچسب های زبانی ،‌منطق فازی ، AHP ، Topsisموافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۲۱
عباس جعفری
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۱۷
عباس جعفری

دانلود جایگاه انرژیهای نور درتامین انرژی قرن آتی

يكشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۱۵ ب.ظ


جایگاه انرژیهای نور درتامین انرژی قرن آتیدسته: مکانیک 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 821 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 128 جایگاه انرژیهای نور درتامین انرژی قرن آتی در 30 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

جایگاه انرژیهای نور درتامین انرژی قرن آتی

مقدمه

اگر وضعیت فعلی رشد جمعیت ادامه یابد، پیش بینی می شود جمعیت جهان در اوائل قرن حاضر به هفت میلیارد نفر می رسد .

در عین حال منابع انرژی متداول در حال اتمام بوده و ممکن است تا اوایل قرن ٢١ به پایان برسد . استفاده از انرژی هسته ای که منابع آن نیز محدود بوده ومستلزم تربیت نیروی انسانی ماهر و نیز استفاده از سیستم های پیشرفته حفاظتی در برابر ضایعات رادیواکتیو است ،کفایت انرژی جهان را نخواهد داد.

پیش بینی می شود که انرژی خورشیدی و انرژی  بادی وغیره ، جایگاه ویژه ای رادرتامین انرژی قرن آتی کسب نمایند.

استفاده از انرژی در پیشرفت تمدن امری طبیعی و اساسی است و به عنوان یک پایه برای حیات مطرح می باشد. انرژی به عنوان یک عنصر اصلی برای هر فعالیت اقتصادی لازم است و چنانچه افزایش مصرف انرژی در راستای کمک به بالا رفتن مرتبه رشد اقتصادی که باعث ایجاد استانداردهای بالاتر زندگی و کیفیت بهتر زندگی برای جمعیت رو به رشد جهانی باشد، مفید بوده و هر کجا که استفاده از انرژی باعث محدود کردن رشد اقتصادی و کیفیت زندگی گردد، مضر محسوب می شود. به عبارت دیگر هنگامی که افزایش استفاده از انرژی همراه با محدودیت های اکوانرژی باشد رشد را محدود می کند زیرا در این حالت منابع طبیعی و رشد اقتصادی ناپایدار است.

مفهوم اکوانرژی در واقع از مباحث اقتصاد و محیط زیست ناشی می شود که سیستمهای مختلف انرژی را از جهات اقتصادی و محیط زیستی بررسی و مقایسه می کند. محدودیتهای اکوانرژی که در این جا بدان اشاره می گردد شامل محدودیتهای زیست محیطی که باعث پایین آمدن استانداردهای زندگی می شود، می باشد. محدودیتهای سیاسی که در واقع باعث بحرانهای منطقه ای می شوند نیز به عنوان زیرمجموعه ای از محدودیتهای اکوانرژی به حساب می آیند.

نیاز قرن بیست و یکم پایدار شدن است . این مفهوم پایداری شامل نرخ پایدار افزایش جمعیت، پایداری مصرف انرژی و اقتصاد پایدار می باشد.

توسعه پایدار با اقتصاد پایدار معنی می یابد و اقتصاد پایدار باید توسط سیستم های انرژی که بازده بیشتر و قیمت پایین تر دارند و همچنین پاکیزه هستند یعنی سیستمهای انرژی که اقتصادی تر و قابل رقابت تر با سایر انرژیها بوده و افراد بیشتری را به کار گرفته و باعث کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی میگردند، تأمین شود. در جهان امروز با نرخ افزایش جمعیت بالا، رشد اقتصاد پایدار فقط از طریق دسترسی به سیستم های انرژی که بتواند به محدودیت های سایر انرژیها فائق آید امکان پذیر است و نکته قابل توجه اینجاست که بشر در راه رسیدن به چنین هدفی است، اما نکته منفی پراکنده بودن فعالیت روی این موضوع و مقاومتهای سیاسی و اقتصادی بسیار زیاد در راه آسا ن سازی این گذر انرژی مفید جهانی است. گذر از یک انرژی به نوع دیگر آن همواره همراه با یک سابقه تاریخی و مفاهیم جدانشدنی ا قتصاد و محیط زیست قابل بررسی است . برای شناخت محدودیتهای سایر منابع انرژی لازم است تا دو مورد فوق الذکر در مورد آنها بررسی گردد.

اولین بار استفاده از انرژی با استفاده از چوب رونق گرفت و در ابتدا اقتصاد چوب پایدار به نظر می رسید چون منابع جنگلی فراوان بودند و جمعیت جهانی نیز نسبتاً کم بود . اما هنگامی که تکنولوژی پیشرفت نمود و درخواست انرژی برای صنعت ذوب آهن و سایر صنایع افزایش یافت، جنگلها رو به نابودی گذاشت و قیمت چوب افزایش یافت . در واقع رشد اقتصادی با توجه به عدم در دسترس بودن منابع و افزایش قیمت محدود گردید.

در این زمان بشر اندیشه دیگری در راستای تکنولوژی استفاده از انرژی با بازده بیشتر رابا ارائه زغال سنگ، ابداع نمود . این گذر انرژی باعث پیشرفت هایی شد . در این سالها لوکوموتیو و موتورهای جدیدی که بتوانند از این سوخت جدید استفاده نمایند ساخته شد . بنابراین در قرن  19 منبع انرژی دیگری که مؤثرتر از چوب بود معرفی گردید و باعث بوجود آمدن یک رشد اقتصادی که افراد بیشتری از آن بهره می بردند گردید . این پیشرفت به همراه بازده اقتصادی بیشتر، محصولات متنوع و نیروی کار بیشتر و قیمت پایین محصولات باعث بوجود آمدن انقلاب صنعتی گردید . پس از گذشت زمان، انقلاب صنعتی باعث پایین آمدن سطح کیفی زندگی عده زیادی از مردم گردید. محدودیتهای اکوانرژی زغال سنگ به شرح زیر مطرح شد:

1- محدود شدن رشد اقتصاد

2- بوجود آمدن ابرقدرتهای اقتصادی

3- قیمت بالا نسبت به میزان آلایندگی

4- پایین آمدن کارآیی نیروی کار ) در اثر آلودگی هوا)

با محدودیتهای فوق مفهوم پایداری اقتصاد زغال سنگ زیر سؤال رفت . بنابراین تکنولوژی جدید یکبار دیگر یک گذر انرژی را تجربه نمود و به سمت سوخت پیشرفته تر بعدی متوجه گردید و نفت به عنوان یک سوخت جدید به سمت اقتصادی شدن حرکت کرد.

نفت با %75 کربن، تمیزتر و قابل حمل  تر بوده و بازده بیشتری نسبت به سوختهای قبلی داشت. بنابراین به تدریج جایگزین سوختهای قبلی گردید . بطور کلی استفاده از انرژی در سیستم های اقتصادی، در زیر ساخت ها و حتی رفتارهای روزمره افراد نفوذ می نماید و از این رو تغییر انرژی به کندی صورت می  گیرد. اگر چه همیشه مزیت های اقتصادی بر مقاومتهای سیاسی غلبه پیدا می کند اما تغییر انرژی آخرین اقدامی است که شامل قانون فوق میشود.

در سالهای استفاده از نفت ماشین های حفاری، پالایشگاهها و موتورهای احتراق داخلی به عنوان بخشی از انقلاب نفت توسعه و کاربرد می یابند و یک بار دیگر یک گذر انرژی به سمت انرژی ارزانتر با بازده بیشتر که در آن کارآیی افراد بالاتر بوده و قیمت خدمات را می کاهد و جمعیت جهان را به سمت یک منبع اقتصادی جدید که کیفیت زندگی را ارتقاء می دهد، سوق می دهد.

 در حالی که از نفت به عنوان انرژی جدید استفاده می گردد، سیر تحقیقات برای گذر از سیستم های انرژی آلوده ساز و مشکل سازتر به سمت سوختهای پاک تر که از نظر شیمیایی ساده تر و از نظر اقتصادی پایدارتر باشند ادامه می یابد.

همانند انرژیهای قبلی با رایج شدن و استفاده زیاد از نفت محدودیت های اکوانرژی باعث کاهش سطح زندگی و محدودکردن رشد اقتصادی شد.

محدودیت های اکوانرژی نفت در طول چند دهه گذشته به شرح زیر است:

1- افزایش ناگهانی و شدید تورم

2- نیاز به دلارهای نفتی قابل برگشت که باعث انتقال بحران به کشورهای توسعه نیافته گردید.

3- جنگ خلیج فارس و سایر استراتژی های سیاسی و جنگی وابسته به نفت که باعث کسر بودجه های مکرر کشورها گردید.

4- آلودگی جهانی دریاها و هوای اکثر شهرها به ویژه شهرهای بزرگ

بنابراین محدودیتهای اکوانرژی نفت باعث یک گذر دیگر انرژی به سمت انرژی پا ک تر با ماهیت شیمیایی ساد ه تر، بازده بیشتر یعنی گاز طبیعی، گردید . درابتداهم کاوشگران نفتی و هم سیاستمداران بر این باور بودند که گازطبیعی دارای منابع کمیاب و رو به کاهش است اما در واقع این نفت بود که رو به کاهش داشت و گازطبیعی با سرعتی که به مراتب بیش از سایر سوختها بود رشد کرد و ثابت گردید که منابع گازطبیعی اکتشاف شده هماهنگ با سرعت کاربرد وسیعشان، توسعه می یابند. در واقع ما از سوخت چوب و زغا ل سنگ با %100 کربن و احتراق آلوده و تکنولوژی متمرکز به سمت نفت با %75 کربن که مایع است و حمل و نقل ساده ای دارد و سپس به سمت گازطبیعی با %50کربن و احتراق پاک تر و تکنولوژی غیربومی و با سرمایه متمرکز حرکت کرده ایم و طبیعی است که جهت توسعه سریع تر توجه بیشتری به آن معطوف گردد . در این سالها کاربرد گازطبیعی برای تولید الکتریسیته در توربین های گازی و پیلهای سوختی، استفاده از آن به عنوان سوخت ماشین ها، کاربرد در منازل ترویج شده است . گذر از نفت به گازطبیعی از سایر گذرهای قبلی اساسی تر بود و برای جمعیت جهان پایداری اقتصادی بیشتر و کیفیت بهتر زندگی را به ارمغان آورد . زیرا با توجه به پاکیزگی نسبی و فراوانی گازطبیعی اقتصاد آن پایدارتر به نظر می رسد. گذر از انرژی چوب به زغا ل سنگ و از آن به نفت و از نفت به گازطبیعی چر خه های کوتاه مدتی هستند، هرچند که هرکدام از آنها حدود 60 سال به طول انجامیده اند امانسبت به جریان نسلها این زمان را می توان کوتاه انگاشت . در واقع در طول زمان از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی یا در واقع دیدگاه اکوانرژی، بشر همواره نیازمند یک منبع بزرگ تر، ساده تر و قابل استفاده در زمانهای طولانی تر بوده است و بطورکلی می توان این چرخه را گذر از سوختهای جامد به سوی سوختهای گازی نامید . در واقع ما دو نوع سوخت را در نظر می گیریم: سوختهای جامد و سوختهای گازی و سوختهای مایع به عنوان یک حد واسط در این روند قرار می گیرند. زیرا نفت هرگز بیشتر از %45 به بازار جهانی راه نیافته است در حالی که چوب و زغال سنگ به عنوان سوخت جامد %90فروش جهانی را داشته اند و پیش بینی می شود که سوختهای گازی نیز به مرز% 90برسند

عصر حاضر ”عصر انرژیهای گازی “ نامیده می شود و مدت زمانی است که از مصرف متان آغاز شده و در نهایت به سوختهای بدون کربن  ختم خواهد شد.

به خاطر محدودیت انرژی های بدون کربن وگرانی آن رو به استفاده از انرژی های دیگری مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی و پیل سوختی و... که منابعی اتمام ناپذیرند وآلودگی بسیار کم ومنافع زیادی دارند روی آورده خواهد شد.

فصل اول

  پیلهای سوختی

1-1 پیل سوختی                                                                                                         

پیل سوختی وسیله ای است که با استفاده از یک واکنش شیمیایی، برق تولید می کند. هر پیل سوختی دو الکترود دارد، یکی مثبت و دیگری منفی که به ترتیب کاتد و آند نامیده می شوند. واکنش هایی که برق تولید می کنند در الکترودها رخ می دهند. هر پیل سوختی همچنین دارای یک الکترولیت است که ذرات شارژ شده الکتریکی را از یک الکترود به الکترود دیگر می برد و کاتالیزور که سرعت واکنش در الکترودهاراافزایش می دهد. هیدروژن سوخت پایه است، اما پیل های سوختی به اکسیژن هم نیاز دارند. یکی از جاذبه های پیلهای سوختی این است که با ایجاد آلودگی ناچیز برق تولید می کنند. بیشتر هیدروژن و اکسیژنی که در تولید برق به کار می روند نهایتاً باعث ایجاد محصولی جانبی به نام آب می شوند. یک پیل سوختی تنها مقدار بسیار کمی جریان مستقیم تولید می کند. در عمل، تعداد زیادی از پیل های سوختی با هم به صورت یک توده در می آیند. پیل یا توده، دارای اصولی یکسان هستند.

     هدف از ایجاد پیل سوختی تولید جریان الکتریکی است که بتوان آن را از پیل خارج کرد و مورد استفاده قرار داد. نظیر روشن کردن یک موتور الکتریکی یا روشن کردن یک لامپ یا شهر.رفتاری که جریان الکتریسیته دارد، به پیل سوختی بر می گردد و یک مدار کامل الکتریکی را تشکیل می دهد. واکنش های شیمیایی که در این جریان به وجود می آیند کلید درک طریقه کارکردن پیل ها است. چند نوع پیل سوختی وجود دارد و هر کدام متفاوت عمل می کنند. اما در مجموع اتم های هیدروژن به قسمت آند پیل وارد می شوند، یعنی در جایی که یک واکنش شیمیایی،الکترون های آنها را آزاد می کند. اتم های هیدروژن یونیزه شده و بارالکتریکی مثبت دارند. الکترون ها با بار منفی، جریان در سیم ها را برای کار فراهم می کنند. اگر جریان متغیر مورد نیاز باشد، خروجی DC پیل سوختی باید مجهز به ابزار تبدیل جریان به نام "مبدل" باشد. اکسیژن وارد پیل سوختی در کاتد می شود و در بعضی از انواع پیل ها، اکسیژن با الکترون های بازگشتی از جریان الکتریسیته ترکیب شده و یون های هیدروژن از طریق الکترولیت به سمت آند رفته و در آنجا با یون های هیدروژن ترکیب می شوند. الکترولیت نقشی کلیدی را ایفا می کند، طوری که باید فقط به یون های مناسب اجازه انتقال بین کاتد و آند را بدهد. اگر الکترون های آزاد یا دیگر مواد بتوانند در سطح الکترولیت جاری شوند، عمل واکنش را منقطع می کنند. اگر هیدروژن و اکسیژن در سطح کاتد یا آند ترکیب شوند، آب پدید می آید که از پیل خارج می شود. تا زمانی که اکسیژن و هیدروژن یک پیل تأمین شود، پیل قابلیت تولید برق را داراست. تا زمانی که پیل ها برق را به صورت شیمیایی تولید می کنند (به جای احتراق) قوانین ترمودینامیک که فعالیت های نیروگاه ها را محدود می کند شامل آنها نمی شود،


خرید

برچسب ها : جایگاه انرژیهای نور درتامین انرژی قرن آتی , جایگاه انرژیهای نور در تامین انرژی قرن آتی جایگاه انرژیهای نور ,تامین انرژی قرن آتی انرژیهای نور انرژیهای نور در تامین انرژی قرن آتی تحقیق جایگاه انرژیهای نور در تامین انرژی قرن آتی ,مقاله جایگاه انرژیهای نور در تامین انرژی قرن آتی تحقیق درمورد انرژیهای نور دانلود مقاله انرژیهای نور دانلود رایگان جایگاه انرژیهای نور در تامین انرژی قرن آتی


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۱۵
عباس جعفری

پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایعدسته: معماری 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1291 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 41 

پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع شامل ۴۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اق


پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع

پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع شامل ۴۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.

مقدمه:

جنبش آرت‌نوو شیوه تزئینی حاکم بر هنرهای تجسمی و کاربردی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم اروپا است که در رشته‌های مختلف معماری، دکوراسیون و تزئینات داخلی، گرافیک، تصویرسازی و نقاشی نمایانگر شد
این جنبش که ابتدا در قالب شکل‌ها و نقشهای گیاهی مواج، اسلیمی‌ها و منحنی‌های پرپیچ و تاب، پدید آمده بود، در زمینه تزئینات و دکوراسیون داخلی و هنرهای کاربردی از هنر مشرق‌زمین مخصوصاً هنر ایرانی اسلامی بهره بسیار گرفت.

.

فهرست:

مقدمه
آرت‌نوو
لوئیس کامفورت تیفانی
فیلیپ جوزف بروکارد
امیل گال
جنبش هنر و صنایع
ویلیام موریس
اوئن جونز
ویلیام دمورگن
کریستوفر درسر
آرتور لثنبی لیبرتی

.

عنوانتأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات:۴۱ اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:


خرید

برچسب ها : پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع , تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع ,پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایع دانلود پاورپوینت تأثیر هنر اسلامی بر آرت‌ نوو و جنبش هنر و صنایعمعماری پاورپوینت معماری دانلود پاورپوینت معماری معماری داخلی پاورپوینت معماری داخلی دانلود پاورپوینت معماری داخلی مهندسی معماری پاورپوینت مهندسی معماری دانلود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۱۴
عباس جعفری

بازدید: 5 بار 


فرمت فایل: rar 


حجم فایل: 1 کیلوبایت 


تعداد صفحات فایل: 1 فایل فلش رسمی و فارسی لنوو مدل Lenovo Vibe S960

بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز

فارسی 100% رسمی و بدون هیچ باگی

به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail

حاوی اندروید 4.4.2 تست شده

 

 

این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .

این رام از دسته رام های کوک شده بی کیفیت نیست که فارسی به صورت کوک شده به انها اضافه شده و فایل صد درصد رسمی است.

به دلیل فول بودن رام میتوانید ان را در مواقع بریک شدن دستگاه استفاده کنید.

 

 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
Lenovo Vibe X S960
Listed: 2015/12/01

Firmware Details

 • Device: Lenovo Vibe X 
 •    Model:   S960
 • Android: 4.4.2
 •  CPU: MT6589
 • Region: IR
 • Language:IR-EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • -----------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
 • فایل فلش S960,فایل S960,فایل فلش فارسی S960,فارسی S960,فایل فلش رسمی S960,فایل فلش فارسی و رسمی S960,رام S960,رام فارسی S960
  ,رام رسمی S960,رام رسمی و فارسی S960,رام لنوو S960,اموزش فلش S960,اموزش فارسی سازی S960,اخرین نسخه S960,اپدیت S960,فریمور S960,فریمور فارسی S960,فریمور رسمی S960,فایل رسمی S960,S960S960 rom,S960 firmware,S960 file flash,S960, مشکل فلش S960,مشکل خاموشی S960,خاموشی S960,خاموش شدن S960,مشکل بعد از فلش S960,ارور فلش S960,مشکل ارم SS960,هنگی روی ارم S960
  ,مشکل لوگو S960,S960 لوگو,فایل فلش Lenovo S960,فایل Lenovo S960,فایل فلش فارسی Lenovo S960,فارسی Lenovo S960,فایل فلش رسمی Lenovo S960,فایل فلش فارسی و رسمی Lenovo S960,رام Lenovo S960,رام فارسی Lenovo S960,رام رسمی Lenovo S960
 • ,رام رسمی و فارسی Lenovo S960,رام لنوو Lenovo S960,اموزش فلش Lenovo S960,اموزش فارسی سازی Lenovo S960,اخرین نسخه Lenovo S960,اپدیت Lenovo S960,فریمور Lenovo S960,فریمور فارسی Lenovo S960,فریمور رسمی Lenovo S960,فایل رسمی Lenovo S960,Lenovo S960 rom,Lenovo S960 firmware,Lenovo S960 file flash,Lenovo S960, مشکل فلش Lenovo S960,مشکل خاموشی Lenovo S960,خاموشی Lenovo S960,خاموش شدن Lenovo S960,مشکل بعد از فلش Lenovo S960,ارور فلش Lenovo S960,مشکل ارم Lenovo S960,هنگی روی ارم Lenovo S960,مشکل لوگو Lenovo S960,Lenovo S960 لوگو

 پرداخت و دانلود


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo S960 (رام فارسی Lenovo S960) , فایل فلش S960 فایل S960 فایل فلش فارسی S960 فارسی S960 فایل فلش رسمی S960 فایل فلش فارسی و رسمی S960 رام S960 رام فارسی S960 رام رسمی S960 رام رسمی و فارسی S960 رام لنوو S960 اموزش فلش S960 اموزش فارسی سازی S960 اخرین نسخه S960 اپدیت S960 فریمور S960 فریمور فارسی S960 فریمور رسمی S960 فایل رسمی S960 S960S960 rom ,S960 firmware
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۵۹
عباس جعفری

ازدید: 5 بار 


فرمت فایل: rar 


حجم فایل: 217 کیلوبایت 


تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo Tab YT2-1050LC 

بدون مشکل وای فای و بلوتوث

حاوی اندروید 4.4.2 کال اکتیو 

همراه با اموزش کامل نصب 

قابل رایت از طریق فلشر 

%100 تست شده 

------------------------------------------------

توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید

فایل فلش فارسی YT2-1050LC (رام فارسی YT2-1050LC)اندروید 5

 

اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست  ولی مشکل وای فای دارد و نمیخواهید دانگرید کنید از لینک زیر استفاده کنید
 

حل مشکل وای فای YT2-1050 در اندروید 5 بدون نیاز به دانگرید

 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست و مشکل وای فای دارد ومیخواهید به اندروید 4.4.2 دانگرید کنید
ویا  یا بر اثر دانگرید بریک شده  و با ارور EFI BOOT Hard Drive  مواجه هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

دانگرید و حل مشکل وای فای YT2-1050

 

اگر دستگاه فعلی اندروید 4.4.2 هست ولی مشکل وای فای یا فارسی و یا کال اکتیو میخواهید از  لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسی YT2-1050LC (رام YT2-1050LC)کال اکتیو بدون مشکل وای فای

YT2-1050LC 4.4.2 call active firmware

Listed: 2016/02/11

Firmware Details

 • Device: Lenovo Tab 
 •    Model:   YT2-1050LC
 • Android: 4.4.2
 • Region: IR
 • Language:IR-EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • ----------------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود .
 • کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی YT2-1050LC (رام YT2-1050LC)کال اکتیو بدون مشکل وای فای , فایل فلش YT2_1050LC ,فایل YT2_1050LC YT2_1050LC فایل فلش فارسی YT2_1050LC رام YT2_1050LC رام رسمی YT2_1050LC رام فارسی YT2_1050LC فلش YT2_1050LC مشکل فلش YT2_1050LC اموزش فلش YT2_1050LC فریمور YT2_1050LC ,فریمور فارسی YT2_1050LC فریمور رسمی YT2_1050LC فایل تست شده YT2_1050LC YT2_1050LC rom ,YT2_1050LC file flash YT2_1050LC firmware


پرداخت و دانلود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۵۱
عباس جعفری

بازدید: 7 بار 


فرمت فایل: rar 


حجم فایل: 217 کیلوبایت 


تعداد صفحات فایل: 1 فایل فلش رسمی   Lenovo Tab YT2-1050L 

بدون مشکل وای فای و بلوتوث

حاوی اندروید 4.4.2 کال اکتیو 

همراه با اموزش کامل نصب 

قابل رایت از طریق فلشر 

%100 تست شده 

------------------------------------------------

توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید

فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)اندروید 5

 

اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست  ولی مشکل وای فای دارد و نمیخواهید دانگرید کنید از لینک زیر استفاده کنید
 

حل مشکل وای فای YT2-1050 در اندروید 5 بدون نیاز به دانگرید

 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست و مشکل وای فای دارد ومیخواهید به اندروید 4.4.2 دانگرید کنید
ویا  یا بر اثر دانگرید بریک شده  و با ارور EFI BOOT Hard Drive  مواجه هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

دانگرید و حل مشکل وای فای YT2-1050

 

اگر دستگاه فعلی اندروید 4.4.2 هست ولی مشکل وای فای یا فارسی و یا کال اکتیو میخواهید از  لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسی YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)کال اکتیو بدون مشکل وای فای

YT2-1050L 4.4.2 call active firmware

Listed: 2016/02/11

Firmware Details

 • Device: Lenovo Tab 
 •    Model:   YT2-1050L
 • Android: 4.4.2
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • ----------------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

 • پرداخت و دانلودکلمات کلیدی : فایل فلش YT2-1050L (رام YT2-1050L)کال اکتیو بدون مشکل وای فای , فایل فلش YT2_1050L فایل YT2_1050L YT2_1050L فایل فلش فارسی YT2_1050L رام YT2_1050L رام رسمی YT2_1050L رام فارسی YT2_1050L فلش YT2_1050L مشکل فلش YT2_1050L اموزش فلش YT2_1050L فریمور YT2_1050L فریمور فارسی YT2_1050L فریمور رسمی YT2_1050L فایل تست شده YT2_1050L YT2_1050L rom YT2_1050L file flash ,YT2_1050L firmware

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۴۹
عباس جعفری

ازدید: 3 بار 


فرمت فایل: rar 


حجم فایل: 0 کیلوبایت 


تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسی  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU

حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز

فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز

 

 

 
Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1
Listed: 2015/12/29

Firmware Details

 • Device: Lenovo Vibe X2
 •    Model:   X2-EU
 • Android: 5.0
 • Region: IR
 • Language:IR-EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • -----------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
 • فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU,فارسی Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسی و رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام فارسی Lenovo X2-EU,رام رسمی Lenovo X2-EU,رام رسمی و فارسی Lenovo X2-EU,رام لنوو Lenovo X2-EU,اموزش فلش Lenovo X2-EU,اموزش فارسی سازی Lenovo X2-EU,اخرین نسخه Lenovo X2-EU,اپدیت Lenovo X2-EU,فریمور Lenovo X2-EU,فریمور فارسی Lenovo X2-EU,فریمور رسمی Lenovo A8-50,فایل رسمی Lenovo X2-EU,Lenovo X2-EU rom,Lenovo X2-EU firmware,Lenovo X2-EU file flash,فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU,رام فارسی Lenovo X2-EU,فایل فلش ALenovo X2-EU,رام رسمی Lenovo X2-EU,Lenovo X2-EU,فایل فلش X2-EU,فایل X2-EU,فایل فلش فارسی X2-EU,فارسی X2-EU,فایل فلش رسمی X2-EU,فایل فلش فارسی و رسمی X2-EU,رام X2-EU,رام فارسی X2-EU,رام رسمی X2-EU,رام رسمی و فارسی X2-EU,رام لنوو X2-EU,اموزش فلش X2-EU,اموزش فارسی سازی X2-EU,اخرین نسخه X2-EU,اپدیت X2-EU,فریمور X2-EU,فریمور فارسی X2-EU,فریمور رسمی X2-EU,فایل رسمی X2-EU,X2-EU rom,X2-EU firmware,X2-EU file flash,فایل فلش فارسی X2-EU,رام فارسی X2-EU,فایل فلش X2-EU,رام رسمی X2-EU,X2-EUفایل فلش Lenovo Vibe X2,فایل Lenovo Vibe X2,فایل فلش فارسی Lenovo Vibe X2,فارسی Lenovo Vibe X2,فایل فلش رسمی Lenovo Vibe X2,فایل فلش فارسی و رسمی Lenovo Vibe X2,رام Lenovo Vibe X2,رام فارسی Lenovo Vibe X2,رام رسمی Lenovo Vibe X2,رام رسمی و فارسی Lenovo Vibe X2,رام لنوو Lenovo Vibe X2,اموزش فلش Lenovo Vibe X2,اموزش فارسی سازی Lenovo Vibe X2,اخرین نسخه Lenovo Vibe X2,اپدیت Lenovo Vibe X2,فریمور Lenovo Vibe X2,فریمور فارسی Lenovo Vibe X2,فریمور رسمی Lenovo A8-50,فایل رسمی Lenovo Vibe X2,Lenovo Vibe X2 rom,Lenovo Vibe X2 firmware,Lenovo Vibe X2 file flash,فایل فلش فارسی Lenovo Vibe X2,رام فارسی Lenovo Vibe X2,فایل فلش ALenovo Vibe X2,رام رسمی Lenovo Vibe X2,Lenovo Vibe X2,فایل فلش Vibe X2,فایل Vibe X2,فایل فلش فارسی Vibe X2,فارسی Vibe X2,فایل فلش رسمی Vibe X2,فایل فلش فارسی و رسمی Vibe X2,رام Vibe X2,رام فارسی Vibe X2,رام رسمی Vibe X2,رام رسمی و فارسی Vibe X2,رام لنوو Vibe X2,اموزش فلش Vibe X2,اموزش فارسی سازی Vibe X2,اخرین نسخه Vibe X2,اپدیت Vibe X2,فریمور Vibe X2,فریمور فارسی Vibe X2,فریمور رسمی Vibe X2,فایل رسمی Vibe X2,Vibe X2 rom,Vibe X2 firmware,Vibe X2 file flash,فایل فلش فارسی Vibe X2,رام فارسی Vibe X2,فایل فلش Vibe X2,رام رسمی Vibe X2,Vibe X2

  کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز , فایل فلش Vibe X2 فایل Vibe X2 Vibe X2فایل فلش فارسی Vibe X2 رام Vibe X2 رام رسمی Vibe X2 رام فارسی Vibe X2 فلش Vibe X2 مشکل فلش Vibe X2 اموزش فلش Vibe X2 فریمور Vibe X2 فریمور فارسی Vibe X2 فریمور رسمی Vibe X2 فایل تست شده Vibe X2 ,Vibe X2 rom Vibe X2 file flash Vibe X2 firmware


  پرداخت و دانلود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۴۳
عباس جعفری

ازدید: 6 بار 


فرمت فایل: rar 


حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 


فایل فلش رسمی و فارسی  Lenovo P90

حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت

فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت

 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.

 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4
Listed: 2015/12/29

Firmware Details

 • Device: Lenovo 
 •    Model:   P90
 • Android: 4.4.4
 • Region: IR
 • Language:IR-EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • -----------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
 • فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسی Lenovo P90,فارسی Lenovo P90,فایل فلش رسمی Lenovo P90,فایل فلش فارسی و رسمی Lenovo P90,رام Lenovo P90,رام فارسی Lenovo P90,رام رسمی Lenovo P90,رام رسمی و فارسی Lenovo P90,رام لنوو Lenovo P90,اموزش فلش Lenovo P90,اموزش فارسی سازی Lenovo P90,اخرین نسخه Lenovo P90,اپدیت Lenovo P90,فریمور Lenovo P90,فریمور فارسی Lenovo P90,فریمور رسمی Lenovo A8-50,فایل رسمی Lenovo P90,Lenovo P90 rom,Lenovo P90 firmware,Lenovo P90 file flash,فایل فلش فارسی Lenovo P90,رام فارسی Lenovo P90,فایل فلش ALenovo P90,رام رسمی Lenovo P90,Lenovo P90,فایل فلش P90,فایل P90,فایل فلش فارسی P90,فارسی P90,فایل فلش رسمی P90,فایل فلش فارسی و رسمی P90,رام P90,رام فارسی P90,رام رسمی P90,رام رسمی و فارسی P90,رام لنوو P90,اموزش فلش P90,اموزش فارسی سازی P90,اخرین نسخه P90,اپدیت P90,فریمور P90,فریمور فارسی P90,فریمور رسمی P90,فایل رسمی P90,P90 rom,P90 firmware,P90 file flash,فایل فلش فارسی P90,رام فارسی P90,فایل فلش P90,رام رسمی P90,P90
ل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت , فایل فلش Lenovo P90 فایل Lenovo P90 Lenovo P90 فایل فلش فارسی Lenovo P90 رام Lenovo P90 رام رسمی Lenovo P90 رام فارسی Lenovo P90 ,فلش Lenovo P90 مشکل فلش Lenovo P90 اموزش فلش Lenovo P90 فریمور Lenovo P90 فریمور فارسی Lenovo P90فریمور رسمی Lenovo P90 فایل تست شده Lenovo P90 Lenovo P90 rom Lenovo P90 file


پرداخت و دانلود


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۴۱
عباس جعفری

جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بدهدسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 62 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 37 

رمز خوشبختی، رضایت، موفقیت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام

جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بده

رمز خوشبختی، رضایت، موفقیت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام می‌دهید خوردن قورباغه خودتان باشد.

خوشبختانه می‌توانید از طریق تمرین این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از هر کاری عادت شروع مهم‌ترین کار را در خود به وجود آورید، موفقیت شما حتمی خواهد بود.

در اینجا خلاصه‌ای از بیست و یک روش فوق‌العاده برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر را که چکیده فصل‌های کتاب است میخوانید. این اصول و قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقاً در ذهن و عمل‌تان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده‌تان تضمین شود:

سفره را بچینید

دقیقاً تصمیم بگیرید که چه میخواهید. روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار، هدف‌ها و تصمیم‌هایتان را بنویسید.

برای هر روز از قبل برنامه‌ریزی کنید

برنامه‌هایتان را روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقه‌ای که صرف برنامه‌ریزی می‌کنید، به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه‌جویی خواهید کرد.

قانون 20/80 را در همه امور به‌کار بگیرید

80 درصد از دستاوردهایتان نتیجه 20 درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روی این 20 درصد متمرکز کنید.

پیامد کارها را در نظر داشته باشید

مهمترین و ضروریترین کارهای شما آنهایی هستند که میتوانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایر کارها، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.خرید


برچسب ها : جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بده دانلود مقاله جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بده مقاله جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بده دانلودو خرید مقاله جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بده جمع‌ بندی و نتیجه‌ گیری از کتاب قورباغه را قورت بده چیست؟ دانلود مقاله مدیریت


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۰۶
عباس جعفری

چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعاتدسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 19 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 9 

سرعت سرسام آور تولید اطلاعات از یک سو و ضرورت سامان دهی این حجم روز افزون از سویی ، بشر را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است


چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات

چکیده:

سرعت سرسام آور تولید اطلاعات از یک سو و ضرورت سامان دهی این حجم روز افزون از سویی ، بشر را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است.  پیشرفت های حاصل در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با همه مزایایی که داشته اند برخی تنگناهای جدید برای جامعه کاربران به وجود آورده اند. هر چه حجم اطلاعات بیشتر  و مجراهای دسترسی به آنها متنوع تر می شود امکان بازیابی کارآمد و به موقع اطلاعات دشوارتر شده و اطمینان از صحت و اعتبار آنها  نیز کمتر می شود. خرید


در این میان اتخاذ یک استراتژی سودمند مستلزم  شناخت جامعه کاربران و نیازهای اطلاعاتی آنان، ارائه آموزش های لازم، ریشه یابی مشکلات موجود و ایجاد ابزار های جدید برای مقابله با این مشکلات می باشد.

برچسب ها : چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات دانلود مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات ,دانلود و خرید مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات خرید مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات خرید و دانلود مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات دانلود و خرید مقاله رشته مدیریت مقاله رشته مدیریت


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۰۵
عباس جعفری