دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

نویسندگان

۷۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۰۷
عباس جعفری

بازدید: 28 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 100 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 88 

انتروباکترها و Ecoli که به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی شناخته شده‌اند، در حالت عادی به عنوان باکتری غیر بیماری‌زا محسوب می‌شوند این باکتری در روده انسان به طور طبیعی زندگی می‌کند و در آب دیده نمی شود

پروژه تحقیقاتی رشته پزشکی و بهداشت عمومی با عنوان بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد کرج با استفاده از میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکترها و E-coli

پروژه تحقیقاتیرشته پزشکی و بهداشت عمومیبا عنوان بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد کرج با استفاده از میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکترها و E-coli

چکیده
انتروباکترها و E-coli که به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی شناخته شده‌اند، در حالت عادی به عنوان باکتری غیر بیماری‌زا محسوب می‌شوند. این باکتری در روده انسان به طور طبیعی زندگی می‌کند و در آب دیده نمی شود. وجود این باکتری در آب نشان دهنده آلوده شدن آب توسط مدفوع است که در این صورت اگر به طریقی یا از طریق شنا کردن و یا از طریق آشامیدن وارد دستگاه گوارش شود ایجاد بیماری می‌کند. به همین دلیل بررسی آلودگی کلی فرمی برای ما دارای اهمیت است.در این آزمایش به همراه بررسی وجود یا عدم وجود کلی فرم‌ها شمارش کلی نیز انجام شد که حاصل مجموعة آزمایش‌ها حکایت از آلودگی بعضی از ایستگاه‌ها بخصوص ایستگاه ورودی دریاچه دارد.
کلمات کلیدی:

انتروباکترها

باکتری غیر بیماری‌زا

E-coli (اشیرشیا کلی)

میکروبهای شاخص آلودگی

انتروباکتریاسه(باکتری شناسی)

مقدمه
بعد از گذشت قرنها و رشد و تکامل علوم مختلف، دوستداران طبیعت نیز از این جرگه بازنمانده‌اند و رشته‌ای را برای پاسداری از آن به نام منابع طبیعی که برگرفته از واژه طبیعت است برپا ساخته‌اند. منابع طبیعی علمی است نوپا ولی مبنای اولیه آن در تمدنهای گوناگون به صورت علمی و خود جوش دیده شده است. این علم که از مبانی کلاسیک و اصولی برخوردار است با سیر و کاوش در علوم طبیعی وسیله‌ای جدی‌تر برای حفاظت از منابع موجود شده است و راه چاره‌ای هر چند کوچک برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش این منابع گشته است. شیلات نیز یکی از شاخه‌های ممتاز این رشته است.یکی از پارامترهای مهم در بخش شیلات آب می‌باشد که از منابع ارزشمند بوده و حفظ و دقت در نگهداری آن حائز اهمیت می‌باشد. بررسی آلودگی آب نیز یکی از نکات مهم می‌باشد که در این پروژه روی آن کار شده است.
وجود آلودگی‌های میکروبی به ویژه کلی فرم‌ها در این منطقه (حوضه آبگیر سد کرج) برای تمام موجودات یک خطر بزرگ به حساب می‌آید. حتی شنا کردن در مناطقی که دارای آلودگی کلی فرمی هستند برای انسان می‌تواند مضر باشد و ایجاد بیماری کند. جهت پی بردن به وجود یا عدم آلودگی آبها معمولا از یک سری میکروبهای شاخص استفاده می‌شود. مهمترین باکتریهایی که به عنوان شاخص آلودگی آب پیشنهاد شده‌اند باکتری‌های گروه کلی فرم به ویژه E-coli (اشیرشیا کلی) می‌باشند. کلی فرمها به عنوان انتروباسیل یا انتروباکتر، باسیلهایی گرم منفی هوازی- بی‌هوازی اختیاری می‌باشند.
اکسیداز منفی بوده و باعث تخمیر گلوکز و هیدراتهای کربن می‌شوند.کفی فرمها در روده انسان به حالت همزیستی به سر می‌برند ولی برخی از گونه‌های آن تولید بیماری می‌نمایند. گرچه همه اعضای این گروه منحصرا ریشه مدفوعی ندارند ولی عموما به مقدار زیادی در مدفوع انسان و دیگر حیوانات خونگرم یافت می‌شوند. تشخیص ارگانیسم‌های کلی فرمی مدفوعی به خصوص E-coli دلیل قطعی آلودگی آب توسط مدفوع انسان می‌باشد که به صورت M.P.N یا بیشترین احتمال تعداد کلی فرم در 100 میلی‌لیتر نمونه آب گزارش می‌گردد.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
          فصل اول: کلیات موضوع مورد بررسی 4

1-1 باسیلهای گرم منفی روده‌ای- انتروباکتریاسه 5

1-1-1. تقسیم‌بندی 5
1-1-2. مورفولوژی و تعیین هویت 6

1-1-2-1. ارگانیسم‌های تیپیک 6

1-1-2-2. کشت 8
1-1-2-3. مشخصات رشد 8

1-1-3. معرفی گروههای مختلف انتروباکتریاسه 11

1-1-3-1. اشریشیاکلی E-coli 11
1-1-3-2. گروه کلبسیلا- انتروباکتر- سراسیا 13
1-1-3-3. گروه پروتئوس – مورگانلا- پرودیدنسیا 17
1-1-3-4. سیتروباکتر 19
1-1-3-5 شیگلا 20
1-1-3-6. سالمونلا 22
1-1-3-7. سایر انتروباکتریاسه‌ها 23
1-1-4. ساختمان آنتی‌ژنی 24

1-2. بیماری‌های ناشی از انتروباکتریاسه به جز سالمونلا و شیگلا 28

1-2-1. ارگانیسم‌های عامل بیماری 28

1-2-2. بیماری‌زایی و یافته‌های بالینی 29
1-2-2. الف. اشیرشیاکلی E-coli 29
1-2-2. الف.1. عفونت مجاری ادرار 29

1-2-2. الف. 2. بیماریهای اسهالی مربوط به E-coli 30

1-2-2. الف. 3. سپسیس sepsis 30
1-2-2. الف. 4. مننژیت 31
1-2-2. ب. کلبسیلا- انتروباکتر- سراسیاوپروتئوس- مورگانلا- پرودیدنسیا وسیتروباکتر. 31
1-2-2. ب. 1. کلبسیلا 31
1-2-2. ب. 2. انتروباکتر آئروژنز 32
1-2-2. ب. 3. سراسیا 32
1-2-2. ب. 4. پروتئوس 32
1-2-2. ب. 5. پروویدنسیا 33
1-2-2. ب. 6. سیتروباکتر 34
1-3 اپیدمیولوژی، پیشگیری و کنترل 35
1-3-1. تستهای تشخیصی آزمایشگاهی 36
1-3-1. الف. نمونه‌ها 36
1-3-1. ب. اسمیر یا گستره 36
1-3-1. ج. کشت 36
1-3-2. ایمنی 36
1-3-3. درمان 37

          فصل دوم: بررسی مکان نمونه‌برداری- سد امیرکبیر 39

          فصل سوم: مواد و روشها 50
3-1. نمونه‌برداری 51
3-1-1. نمونه‌برداری از آبهای سطحی 51
3-1-2. نمونه برداری عمقی (نمونه برداری از رسوبات) 52
3-1-3. وسایل نمونه‌برداری 54
3-1-4. حفاظت از نمونه‌ها 54
3-2. بررسی روشهای کشت و جداسازی میکروب 55
3-2-1. مطالعه کمی 55

3-2-1-1. plate count method 55

3-2-2. مطالعه کیفی 56
3-2-2-1. روش کشت در لوله 57
3-2-2-2. روش کشت بر روی صافی‌های باکتریولوژیک 58
3-2-3. روش کار آزمایش‌های میکروبی 58
3-2-3-1. شمارش کلیه میکروب‌ها pour plate 59
3-3 جستجو و شناسایی کلی فرمها (روش MPN) 60

3-3-1. تعریف MPN 61

3-3-1-1. تست احتمالی Total coli form 62
3-3-1-2. تست تأییدی 63
3-3-1-3. تست تکمیلی 63
3-3-1-3-1. تست ایندول Indole test 64
3-3-1-3-2. Methylred test and Vogezprosquar test 66
3-3-1-3-3. Citrat test 67
3-3-1-3-4. (Triple sugar Iron Agar test) T.S.I test 67
          فصل چهارم: نتایج 71
4-1. بحث و نتیجه‌گیری 72
4-2. جداول و نتایج 74
4-3. پیشنهادات 82
          منابع و مأخذ
          فهرست منابع فارسی 84
          فهرست منابع غیر فارسی 85


خرید

          چکیده انگلیسی 86
برچسب ها : پروژه تحقیقاتی رشته پزشکی و بهداشت عمومی با عنوان بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد کرج با استفاده از میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکترها و E-coli , انتروباکترها باکتری غیر بیماری‌زا Ecoli (اشیرشیا کلی) میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکتریاسه(باکتری شناسی) دانلود پروژه تحقیقاتی رشته پزشکی و بهداشت عمومی با عنوان بررسی آلودگی آب حوضه آبگیر سد کرج با استفاده از میکروبهای شاخص آلودگی انتروباکترها و Ecoli تعریف MPN ارگانیسم‌های عامل بیماری بیماری‌های ناشی از انتروباکتریاسه به جز سالمونلا و شی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۴۰
عباس جعفری

بازدید: 7 بار


فرمت فایل: rar

حجم فایل: 6809 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1

اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی

بانک 4000 تایی اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی کل کشور
 
 
 
 
شامل: عنوان فروشگاه، نام فروشنده، آدرس و شماره تلفن به تفکیک شهرو استان
 
تعداد : 4000 فروشنده آبمیوه و بستنی کشور
 
اپدیت سال 1394
 
نوع فایل :  PDF 
 


پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .


قابلیت پرینت به تفکیک هر شهر و ویرایش اطلاعات مناسب برای بازاریابان 
صحت اطلاعات : 75% تا 80%
------------------------------------------------------------------
راهنما: فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید.
این فایل حاوی 0 عدد فایل اکسل و 1عدد فایل pdf می باشد.

لمات کلیدی : اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی , اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی , بانک اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی , اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی کل کشور , اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی ایران , اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی تهران , اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی شهرستان ها , اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی استان ها

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۲۶
عباس جعفری

فایل فلش PSP5455DUO (رام PSP5455DUO)مخصوص فلش تولز

فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 1 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسی پرستیژیو مدل Prestigio PSP5455DUO مخصوص فلش تولز(اخرین نسخه وبدون مشکل تاریخ و حروف )فایل فلش رسمی و فارسی پرستیژیو مدل Prestigio PSP5455DUO
 
مخصوص فلش تولز (اخرین نسخه وبدون مشکل تاریخ و حروف )
 
 با قابلیت آنبریک و حل مشکل لوگو
 
حاوی اندروید 4.4.2
 

 

Prestigio  PSP5455DUO  Firmware
Listed: 2016/01/21

Firmware Details

 • Device: Prestigio 
 •    Model:  PSP5455DUO 
 • Android: 4.4.2
 •  CPU: MT6582
 • Region: IR
 • Language:IR-EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • -------

 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
 • فایل فلش  PSP5455DUO ,فایل  PSP5455 ,فایل فلش فارسی  PSP5455DUO ,فارسی  PSP 5455 DUO ,فایل فلش رسمی  PSP 5455 DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی  PSP 5455 DUO ,رام  PSP 5455 DUO ,رام فارسی  PSP 5455 DUO ,رام رسمی  PSP 5455 DUO ,رام رسمی و فارسی  PSP 5455 DUO ,  PSP 5455 DUO ,اموزش فلش  PSP 5455 DUO ,اموزش فارسی سازی  PSP5455DUO ,اخرین نسخه  PSP 5455 DUO ,اپدیت  PSP 5455 DUO ,فریمور  PSP 5455 DUO ,فریمور فارسی  PSP 5455 DUO ,فریمور رسمی  PSP 5455 DUO ,فایل رسمی  PSP 5455 DUO , PSP 5455 DUO rom, PSP 5455 DUO firmware, PSP 5455 DUO file flash, مشکل فلش  PSP 5455 DUO ,مشکل خاموشی  PSP 5455 DUO ,خاموشی  PSP 5455 DUO ,خاموش شدن  PSP 5455 DUO ,مشکل بعد از فلش  PSP 5455 DUO ,ارور فلش  PSP 5455 DUO ,مشکل ارم  PSP 5455 DUO ,هنگی روی ارم  PSP 5455 DUO ,مشکل لوگو  PSP 5455 DUO , PSP 5455 DUO لوگو, PSP 5455 DUO nv,فایل فلش  PSP 5455DUO ,فایل  PSP 5455DUO ,فایل فلش فارسی  PSP 5455DUO ,فارسی  PSP 5455DUO ,فایل فلش رسمی  PSP 5455DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی  PSP 5455DUO ,رام  PSP 5455DUO ,رام فارسی  PSP 5455DUO ,رام رسمی  PSP 5455DUO ,رام رسمی و فارسی  PSP3503 ,رام پرستیژیو  PSP 5455DUO ,اموزش فلش  PSP 5455DUO ,اموزش فارسی سازی  PSP 5455DUO ,اخرین نسخه  PSP 5455DUO ,اپدیت  PSP 5455DUO ,فریمور  PSP 5455DUO ,فریمور فارسی  PSP 5455DUO ,فریمور رسمی  PSP 5455DUO ,فایل رسمی  PSP 5455DUO , PSP 5455DUO rom, PSP 5455DUO firmware, PSP 5455DUO file flash, مشکل فلش  PSP 5455DUO ,مشکل خاموشی  PSP 5455DUO ,خاموشی  PSP 5455DUO ,خاموش شدن  PSP 5455DUO ,مشکل بعد از فلش  PSP 5455DUO ,ارور فلش  PSP 5455DUO ,مشکل ارم  PSP 5455DUO ,هنگی روی ارم  PSP 5455DUO ,مشکل لوگو  PSP 5455DUO , PSP 5455DUO لوگو, PSP 5455DUO nv,فایل فلش  PSP 5455DUO ,فایل  PSP 5455DUO ,فایل فلش فارسی  PSP 5455DUO ,فارسی  PSP 5455DUO ,فایل فلش رسمی  PSP 5455DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی  PSP 5455DUO ,رام  PSP 5455DUO ,رام فارسی  PSP 5455DUO ,رام رسمی  PSP 5455DUO ,رام رسمی و فارسی  PSP 5455DUO ,رام پرستیژیو  PSP 5455DUO ,اموزش فلش  PSP 5455DUO ,اموزش فارسی سازی  PSP 5455DUO ,اخرین نسخه  PSP 5455DUO ,اپدیت  PSP 5455DUO ,فریمور  PSP 5455DUO ,فریمور فارسی  PSP 5455DUO ,فریمور رسمی  PSP 5455DUO ,فایل رسمی  PSP 5455DUO , PSP 5455DUO rom, PSP 5455DUO firmware, PSP 5455DUO file flash, مشکل فلش  PSP 5455DUO ,مشکل خاموشی  PSP 5455DUO ,خاموشی  PSP 5455DUO ,خاموش شدن  PSP 5455DUO ,مشکل بعد از فلش  PSP 5455DUO ,ارور فلش  PSP 5455DUO ,مشکل ارم  PSP 5455DUO ,هنگی روی ارم  PSP 5455DUO ,مشکل لوگو  PSP 5455DUO , PSP 5455DUO لوگو, PSP 5455DUO nv,فایل فلش    PSP 5455  ,فایل   PSP 5455  ,فایل فلش فارسی    PSP 5455  ,فارسی  PSP 5455 ,فایل فلش رسمی  PSP 5455 ,فایل فلش فارسی و رسمی  PSP 5455  ,رام    PSP 5455  ,رام فارسی  PSP 5455  ,رام رسمی  PSP 5455  ,رام رسمی و فارسی  PSP 5455  ,رام پرستیژیو    PSP 5455  ,اموزش فلش  PSP 5455  ,اموزش فارسی سازی  PSP 5455  ,اخرین نسخه  PSP 5455  ,اپدیت    PSP 5455  ,فریمور   PSP 5455  ,فریمور فارسی  PSP 5455  ,فریمور رسمی  PSP 5455 ,فایل رسمی    PSP 5455 Firmware , PSP 5455 rom,  PSP 5455,  PSP 5455 file flash, مشکل فلش  PSP 5455  ,مشکل خاموشی  PSP 5455  ,خاموشی  PSP 5455 ,خاموش شدن  PSP 5455  ,مشکل بعد از فلش  PSP 5455  ,ارور فلش  PSP 5455 ,مشکل ارم  PSP 5455 ,هنگی روی ارم  PSP 5455 ,مشکل لوگو  PSP 5455 ,  PSP 5455  لوگو,   PSP 5455 nv,فایل فلش Prestigio  PSP 5455 ,فایل Prestigio  PSP 5455  ,فایل فلش فارسی Prestigio   PSP 5455 ,فارسی Prestigio  PSP 5455  ,فایل فلش رسمی Prestigio  PSP 5455  ,فایل فلش فارسی و رسمی Prestigio   PSP 5455 ,رام Prestigio  PSP 5455 ,رام فارسی Prestigio  PSP 5455 ,رام رسمی Prestigio  PSP 5455  ,رام رسمی و فارسی Prestigio  PSP 5455  ,رام پرستیژیو Prestigio  PSP 5455 ,اموزش فلش Prestigio  PSP 5455  ,اموزش فارسی سازی Prestigio  PSP 5455  ,اخرین نسخه Prestigio  PSP 5455  ,اپدیت Prestigio  PSP 5455  ,فریمور Prestigio  PSP 5455 ,فریمور فارسی Prestigio  PSP 5455 ,فریمور رسمی Prestigio  PSP 5455 ,فایل رسمی Prestigio  PSP 5455 ,Prestigio  PSP 5455 ,Prestigio  PSP 5455 firmware,Prestigio  PSP 5455  file flash, مشکل فلش Prestigio  PSP 5455  ,مشکل خاموشی Prestigio  PSP 5455  ,خاموشی Prestigio  PSP 5455  ,خاموش شدن Prestigio   PSP 5455  ,مشکل بعد از فلش Prestigio  PSP 5455  ,ارور فلش Prestigio  PSP 5455  ,مشکل ارم Prestigio PSP 5455  ,هنگی روی ارم Prestigio  PSP 5455  ,مشکل لوگو Prestigio    PSP 5455  ,Prestigio    PSP 5455  لوگو,Prestigio  PSP 5455  nv


برچسب ها : فایل فلش PSP5455DUO (رام PSP5455DUO)مخصوص فلش تولز , فایل فلش PSP5455 فایل PSP5455 PSP5455فایل فلش فارسی PSP5455 رام PSP5455 رام رسمی PSP5455 رام فارسی PSP5455 فلش PSP5455 مشکل فلش PSP5455 فریمور PSP5455 فریمور فارسی PSP5455 فریمور رسمی PSP5455 فایل تست شده PSP5455 PSP5455 rom PSP5455 file flash PSP5455 firmwareخرید
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۰۱:۲۲
عباس جعفری
هنر بازیگری

بازیگری چیست ؟
بارها از خود پرسیده‌ام، چگونه می توان به این سئوال پاسخی داد که هم قابل قبول باشد و هم حق مطلب را ادا کرده باشد قبول، از نقطه نظر عام عرض کردم، چون می پندارم، تمام تئوری‌ها در بازیگری راهگشا و ضروری اند ولی هیچ گاه در توضیح خود حق مطلب را ادا نکرده‌اند
حق مطلب یعنی آن اتفاق ظریف و پیچیده ای که در ذهن بازیگر شکل می‌گیرد و به روان

دانلود هنر بازیگری
کارآموزی کارخانه دیبا نخ (بافندگی)

در قدیمیترین نوشته هایی که دربارة صنعت منسوجات پنبه ای به شکل ابتدایی باقی مانده است ، شواهدی می توان یافت دال بر اینکه ، قبل از شروع عمل ریسندگی ، راههای مختلفی برای استخراج مواد اضافی یا آشغال از پنبه خام مورد استفاده بوده است
وجود قطعات نسبتاً کوچک آشغال ، حتی در زمانی که عمل ریسندگی به وسیلة ادوات دستی انجام می شد ، برای تهیة نخهای نازک بسیا

دانلود کارآموزی کارخانه دیبا نخ (بافندگی)
پارچه‌های نساجی

پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و کاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یک سری از تغییر شکل های پیچیده قرار می گیرد این تغییر شکل ها شامل افت پارچه ، چروک یا تا خوردگی ، کیفیت زیر دست ، خمش پذیری و دیگر اثراتی است که مرتبط با اصول زیبایی پارچه
می باشند
پدیده برش، یکی از همین تغییر شکل های پیچیده است که

دانلود پارچه‌های نساجی
روانشناسی (انسان شناسی) از نظر هابز

هابز در تحلیلی روانشناسانه از انسان معتقد است که حرکتهایی کوچک درون انسان وجود دارند که پیش از حرکتهای ارادی انسان مانند سخن گفتن راه رفتن و دیگر حرکتهای ارادی مشابه وجود دارند، این مقدمات محدود و اولیة حرکت در درون بدن آدمی، قبل از آنکه در عمل راه رفتن، سخن گفتن، زدن و دیگر اعمال مشهود آشکار شوند، عموماً کوشش خوانده می‌شوند» اگر این کوشش معطوف ب

دانلود روانشناسی (انسان شناسی) از نظر هابز
کودک آزاری

کودک آزاری
کودک آزاری و مسامحه به کلیه صدمات و آزارهای جسمی ، آزارهای روانی و خلقی ، آزارهای جنسی و سهل انگاری یا بدرفتاری با کودک گفته می شود که توسط شخصی که عهده دار مسئولیت سلامتی جسمی و روانی و آسایش و رفاه کودک است، اعمال می‌شود و در نتیجه آن سلامتی جسمی، روانی، بهداشتی و یا آسایش و رفاه کودک صدمه دیده و آسیب می بیند و شامل طیف وسیعی از

دانلود کودک آزاری
نظرات مختلف دربارة انسان شناسی

واژه شناسی

درباره واژه نفس آمده است

نفس (بر وزن فلس) در اصل به معنی ذات است طبرسی ذیل “و ما یخدعون الا انفسهم” بقره 9 فرموده نفس سه معنی دارد یکی بمعنی روح ، دیگری به معنی تاکید مثل “جائنی زید نفسه” سوم بمعنی ذات و اصل همان است

نفس در قرآن مجید نیز به چند معنی به کار رفته است

روح مثل “الله یتوفی النفس الا نفس حین موتها” خدا اروا

دانلود نظرات مختلف دربارة انسان شناسی
ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند در چهار دهة آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام ز

دانلود ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی
اجزاء و ارزشیابی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود
1 مزایا و معایب روشها و تکنیک های مختلف آموزشی را شرح دهید
2 دربارة روشها و تکنیک های متناسب با حیطه های ادراکی، عاطفی و روان حرکتی بحث کنید
3 یک تجزیه و تحلیل وظایف (شرح وظایف) تألیف کنید
4 روشهایی که با آنها آموزش سازمان یافته و مداوم را فهرست کنید
5 اهداف ارزشیابی آموزشی را شناسایی کنید
6 انواع مخ

دانلود اجزاء و ارزشیابی یادگیری
ناشنوایی و جامعه

روابط بین تدریس و یادگیری
می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت و سرعت یادگیری را افزایش داد و یا شرایط را برای یادگیری اموری که در شرایط معمولی امکان پذیر نیت فراهم نمود
تفاوت بین تدریس و یادگیری
1 یادگیری در همه جا و همیشه و فنی بدون تدریس صورت خواهد گرفت یا در حالی که هر تدریسی یاد داده نمی‌شود

دانلود ناشنوایی و جامعه
کبک

دردنیا گونه های متعددی از کبک وجود دارد که معروفترین آنها عبارتند از کبک چوکر (Alectoris Chukar) ،
کبک صخره ای (Alectoris graeca) و کبک پاقرمز اروپایی (Alectoris rufa) البته همه کبک ها پاقرمر هستند
گونه های موجود در کشور ما بیشتر از نوع چوکر (Chukar) میباشند
از دیرباز در بسیار ی از کشور ها پرورش و نگهداری پرندگانی از قبیل قرقاول، بوقلمون و

دانلود کبک
پرورش ماهی

رشد ماهیان و عواملی که روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، زیرا حداکثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست
ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژی نیست ، بدین لحاظ ، یک ماهی نسبت به یک جانور خونگرم ، از لحاظ تبدیل مواد غذایی به پروتئین بدن ، از

دانلود پرورش ماهی
نقش توبه در سقوط مجازات

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «

دانلود نقش توبه در سقوط مجازات
جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ض

دانلود جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است
لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد
ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است فقدان کتب ح

دانلود تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران
بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن ب

دانلود بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران
بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد یکی از م

دانلود بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
دعاوی قولنامه ای

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از

دانلود دعاوی قولنامه ای
سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و ر

دانلود سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در ب

دانلود مسئولیت مدنی در حقوق ایران
استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)

در جهان امروز هر لحظه با تحولات و تغییرات شگرف و برق آسایی مواجهیم حرکت کیفیت گرایی در جهان تجارت، حرکتی تکاملی، مثبت و در عین حال توفنده و پر تلاش است که در دهه اخیر آغاز شده و به سرعت سراسر گیتی را فرا گرفته است

استانداردهای ایزو 9000 در حقیقت یک الگوی عملی و موفق برای پاسخگویی به این حرکت توفنده است الگویی که عنوان زیان مشترک جهانی را به خود

دانلود استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)
معماری پُلها در شهرهای مختلف

در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شوداصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است
یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخ

دانلود معماری پُلها در شهرهای مختلف
اصول حسابداری دولتی

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد
اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهد

دانلود اصول حسابداری دولتی
تفسیر سوره آل عمران

اهل تحقیق در اسم «الله» با هم اختلاف دارند که آیا از معنایی مشتق شده است یا نه؟ عده زیادی از آنها معتقدند که از معنایی اشتقاق پیدا نکرده است و اسم «الله» فقط به خداوند سبحان اختصاص دارد، و همانند اسم علم در مورد غیر خداوند می باشد و هنگامی که این لفظ به گوش اهل معرفت می رسد، فهم و علم آنها به سراغ معنایی غیر از وجود خداوند سبحان نمی رود و حق این ک

دانلود تفسیر سوره آل عمران
مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقاء بهره وری

بارشد و گسترش روزافزون تکنولوژی این سوال برای مدیران مطرح است که چگونه امکان دارد سازمانی با وجود محدودیت‌های گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته، در عرصه رقابت بین‌المللی ثبات خود را حفظ نماید و همچنان به جلو گام بردارد؟ برای چنین سوالی پاسخ‌های گوناگونی می‌توان ارائه کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دراختیار داشتن نیروی انسا

دانلود مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقاء بهره وری
مدیریت بحران

مقوله بحران امروزه از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که رهبران، مدیران جامعه با آن درگیر می‌باشند گستردگی و تنوع موضوع به همراه حساسیت و اهمیت آن باعث شده که اندیشمندان زیادی در این وادی قلم‌فرسائی کرده و هر یک از دیدگاه خود راههای برای شناخت و هدایت آن ارائه دهند در کنار این اندیشمندان رهبران جامعه هستند که عملاً با موضوع دست و پنجه نرم کرده، به هنگام

دانلود مدیریت بحران
روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در

دانلود روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
مفهوم فضا و مکان

« وابستگی انسان به فضا دارای ریشه های عمیق می باشد این وابستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان جهت ثبت مفهوم و حاکمیت بر دنیای حوادث و رویدادها سرچشمه می گیرد »
انسان خود را با محیط وفق می دهد
« بسیاری از حرکات بشر واگر است بدین معنی که اشیاء مورد ارتباط مطابق با چنین روابطی به دوره نزدیک ، بیرونی ، اندورنی ، مفرد ، جمع و پیوسته و گس

دانلود مفهوم فضا و مکان
آموزش مبانی فلش (FLASH

محیط فلش ساده به نظر می‌آید ممکن است قصد داشته باشید همین الان کار ترسیم و متحرک سازی را شروع کنید اما احتمالاً فلش به آن صورتی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند
برای اینکه اولین قدمها را درست بردارید، بهتر است با مبانی آن آشنا شوید فلش با برخی از نرم‌افزارها سازگار است و در مواردی با آنها تفاوت دارد
نوارهای ابزار (Tooibars)
فلش دارای پنج نوا

دانلود آموزش مبانی فلش (FLASH
روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری

از ابتدای این قرنتلاشهایی به عمل آمد تاوسیله ای ساخته شود تا با قرار دادن آن در رحم بتوان با حداقل اثرات جانبی جلوی بارداری را گرفت این تلاشها از سال 1960 حالت جدی تری پیدا کرد دریکی از داستانهای جالب وتایید نشده نقل می شود که در سفرهای طولانی با کاروان با قرار دادن سنگهای کوچک در داخل رحم شترها از بارداری آنها جلوگیری به عمل می آوردند

دانلود روشهای مکانیکی جلوگیری از بارداری
بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود از آنجا

دانلود بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81
آناتومی میکروسکوپی قلب

آناتومی میکروسکوپی قلب
بافت قلب (میوکارد) متشکل از انواع متنوعی از سلولهاست که به همراه یکدیگر باعث ایجاد انقباض منظم قلب می شوند سلولهای تخصص یافته سیستم الکتریکی (هدایتی) قلب را تشکیل می دهند این سیستم باعث تولید تکانه های الکتریکی می شود و این تکانه ها را به فیبرهای عضلانی قلب (میوسیتها) منتقل می کند و میوسیتها نیز به نوبه خود موجب انقباض مکان

دانلود آناتومی میکروسکوپی قلب
انرژی تجدید پذیر

در حال حاضرتولید انرژی الکتریکی در دنیا به مقدار زیادی بر ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تکیه دارد سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند، آنها بر منابع محدودی که رفته رفته به پایان می رسند ، بنا شده اند
در مقابل انرژیهای تجدید پذیر مانند باد و انرژی خورشیدی، پیوسته جایگزین می شود و هیچ گاه به پایان نمی رسند اغلب انرژی های تجدید پذیر به دو صورت مستقیم یا غیر

دانلود انرژی تجدید پذیر
بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

شرایط جغرافیای و آب و هوایی در ایران که متاسفانه بیشتر کویر و گرم می باشد کمک می نماید که درصد مصرف داخلی واحدهای بهره برداری شده در ایران از حد بالایی برخوردار باشد بر این اساس جای زیادی برای کاهش مصارف داخلی واحدهای در حال کار برای پرسنل بهره برداری نیروگاههای بخاری جزء توجه به تغییرات دمای هوای محیط و دیگر شرایط محیطی و نیز میزان بار واحد باقی

دانلود بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات
انرژی تجدید

در حال حاضر انرژی برق در دنیا به مقدار زیادی بر ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تکیه دارد سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند، آنها بر منابع محدود که رفته رفته به پایان می رسند، بسیار گران می شوند و بطور محیطی خسارات زیادی برای بازیافت خواهند داشت، بنا شده اند
در مقابل تجدید پذیر انرژی مانند باد و انرژی خورشیدی، پیوسته جایگزین می شود و هیچ گاه به پایان نمی

دانلود انرژی تجدید
نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد
سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال 1900 میلادی بر می گردد که در آن زمان از یک طرف به علت مشکلاتی

دانلود نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی
اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها ( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طول

دانلود اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها ( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )
سرطان

کشف یک پروتئین مؤثر در سرطان پستان
به عقیده محققان مرکز تحقیقات سرطان پستان در لندن، گسترش سرطان در بدن به وسیله یک پروتئنی به نام UPA هدایت می شود این پروتئین به سلولهای سرطانی کمک می کند تا به اطراف بدن مهاجرت کنند تحقیق منتشر شده در مجله cell biology نشان می دهد که سلولهای سرطان پستان پروتئینی به نام 180 Endo را تولید می کنند که به upa متصل می

دانلود سرطان
نقش ورزش در سلامتی

دردنیای پیشرفته و صنعتی شده امروز، عدم تحرک را می توان هدیه تمدن نوین بشمار آورد نتیجه این بی تحرکی تنبل شدن عضلات و گرفتگی آنها و خشک شدن مفاصل است و پنداری جسم انسان از اجزاء سازنده خویش جدا شده و اجزاء با یکدیگر بیگانه هستند اینگونه جدایی منجر به پیدایش تنش، ترس، نگرانی و فشارهای عصبی می شود که در نهایت امراض گوناگون جسمی و روانی را بوجود می آو

دانلود نقش ورزش در سلامتی
علم الکترونیک

درعصری که ما در آن زندگی میکنیم ، علم الکترونیک یکی از اساسی ترین و کاربردی ترین عملومی است که در تکنولوژی پیشرفته امروزه نقش مهمی را ایفا میکند
الکتورنیک دیجینتال یکی از شاخه های علم الکترونیک است که منطق زیبای آن انسان را مجذوب خود میکند
امروزه اکثر سیستمهای الکترونیکی به سمت دیجیتال سوق پیدا کرده است و این امر به علت مزایای زیادی اتس که سیست

دانلود علم الکترونیک
میکروسکوپهای الکترونی و کاربرد آنها در علم پزشکی

پیدایش میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری (TEM) به صورت تجاری به سال 1940 بازمی‌گردد، اما از سال 1950 به بعد بود که کاربردهای گسترده‌ای در بررسی فلزات پیدا نمودند مهم‌ترین عامل کاهنده در کاربرد TEM مطالعه فلزات در آن سال‌ها به مشکلات تهیه نمونه مربوط می‌شد اما امروزه با توجه به روش‌های گوناگون تهیه نمونه فلزات، این نوع میکروسکوپ‌ها جایگاه خاصی را در میا

دانلود میکروسکوپهای الکترونی و کاربرد آنها در علم پزشکی
هیپرلیپدمیا

هایپرلیپیدمی عبارت است از سطح بالای چربیهای خون شامل کلسترول و تری گلسیریدها هستند
تعدادی از ترکیبات شیمیایی مختلف در غذاها در بدن تحت نام لیپدها یا چربیها طبقه‌بندی می‌شوند این مواد عبارتند از 1 چربیهای خنثی یا تری گلسیرید
2 فسفولیپید 3 کلسترول
قسمت لیپیدی پایه تری گلسیرید و فسفولیپید اسید‌های چرب می‌باشد

دانلود هیپرلیپدمیا
جنگ الکترونیک

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک
استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشکها و هواپیما‌ها بکار برده می‌شود که در هر حال کاربرد صحیح آنها بهر صورتی که باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود

دانلود جنگ الکترونیک
پشتیبانی الکترونیک ES

بیش از پنجاه سال است که دست اندرکاران مسائل نظامی جهان با مفهوم جنگ الکترونیک آشنا هستند جنگ الکترونیک در واقع چیزی نیست جز تلاش برای «خوب دیدن دشمن» و در عین حال «دیده نشدن توسط او» به عبارت دیگر هر گونه تکنیک و تکنولوژی تأثیرگذار بر وسائل الکترونیکی که توانایی عمل کرد یک سیستم دفاعی را کاهش می‌دهد جنگ الکترونیک نام دارد
و هر گونه تکنیک و تکن

دانلود پشتیبانی الکترونیک ES
سقط جنین

علیرغم دسترسی به روش‌های بسیار مؤثری که در زمینة جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود بسیاری از حاملگی‌ها غیر برنامه‌ریزی شده و ناخواسته هستند که در این موارد میزان سقط جنایی افزایش می‌یابد1 شانس حاملگی در یک مقاربت محافظت نشده می‌تواند به اندازه باشد1 برای زنانیکه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار می‌گیرند، برای مثال به کار نبردن روش‌های پیشگیری، پار

دانلود سقط جنین
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان

در طی دهه گذشته اطلاعات سودمندی درباره UTI در اطفال به دست آمده است عفونت دستگاه ادراری از عفونتهای شایع دوران کودکی است که علاوه بر مشکلات و نگرانیهای مربوط به علائم حاد بیماری عوارض دراز مدت آن مثل هیپرتانسیون و نارسایی مزمن کلیه از اهمیت بسزایی برخوردار است بیشتر موارد uncomplicated UTI به وسیله خانواده بزرگی از باسیل‌های هواری گرم منفی که به ع

دانلود بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان
بررسی اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک

همانطور که می دانیم رادیکالهای آزاد به DNA، پروتئین ها و لیپیدها از راههای مختلف صدمه می زنند و منجر به صدمه به ژن ها، پروتئین های ساختمانی، آنزیمها و سطح سلولها می شوند و از این راه کلیه اعمال بدن را می توانند مختل کنند
اتانول از آن دسته موادی است که تولید رادیکالهای آزاد می کند از جمله رایکالهای اکسیژن، و از سنتز GSH جلوگیری می کند و از میزان آ

دانلود بررسی اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک
برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤ

دانلود برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم
نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت مح

دانلود نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
ورشکستگی و اثرات آن

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا

دانلود ورشکستگی و اثرات آن
قانون اساسی

قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته

دانلود قانون اساسی
صنعت مسافرت و جهانگردی

صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می‌دانند صنعت جهانگردی در سراسر دنیا، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که شکل‌های دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست، بسیار مورد

دانلود صنعت مسافرت و جهانگردی
مدل energy- efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم

شبکه های سنسور بی سیم، بعنوان یک ناحیه و منطقة جدید مهم در تکنولوژی بی سیم پدیدار شده اند در آیندة نزدیک، شبکه های سنسور بی سیم منتظر هزاران گره ارزان و کم هزینه و داشتن هر توانایی (Sensing capability) sensing با توان ارتباطی و محاسباتی محدود شده بوده اند چنین شبکه های سنسوری منتظر بوده اند تا در بسیاری از موارد در محیط های عریض گوناگونی برای کارب

دانلود مدل energy- efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم
جهانی شدن اقتصادی

اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از
• آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• جهانی

دانلود جهانی شدن اقتصادی
بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی

دانلود بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجا

دانلود تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون
بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزو

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور
اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود 1 سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2 سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

دانلود اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»
قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم که ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد

دانلود نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن
ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر

لودویک ویتگنشتاین یکی از مهمترین فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم است که بواسطه دو اثر مهم فلسفی‌اش رساله منطقی فلسفی و پژوهشهای فلسفی مسیر و جهت فلسفه تحلیلی را تحت تأثیر قرار داد او را باید نقطه عطفی در تاریخ تفکر فلسفی و همچنین هم تراز فلاسفه‌ای چون دکارت، کانت، هایدگر و به حساب آورد که انقلاب و چرخش زبانی را ایجاد کرده است در طول تاریخ تفکر فلسفی

دانلود ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر
بررسی معجزات سه تن از انبیاء ( ع )

هر علمی برای اینکه خوب توضیح و تفسیر شود و نکات ناشناخته آن روشن شود ، احتیاج به مقدمات و لوازمی دارد
قرآن نیز همانند یک اقیانوس بی کران ، ژرف و مواج است که پر از حقایق کشف نشده و دره های کمیاب است برای رسیدن به این حقایق و تفسیر آنها احتیاج به لوازم و مقدماتی است که این مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآنی نامیده می شدند
یکی از موضوعاتی که در زمی

دانلود بررسی معجزات سه تن از انبیاء ( ع )
راهکارهای حل نیمه دقیق از یک طرف و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار

هدف این پایان‌نامه تحقیق در مورد راهکارهای حل نیمه دقیق از یک طرف و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار می‌باشد
همچنین مقایسة نتایج بدست آمده بر روی سرریز اوجی بر اساس CFD یکی دیگر از اهداف این پایان‌نامه می‌باشد تا درمطالعات و طرحهای آتی با اطمینان خاطر بیشتر از مدلهای (CFD) استفاده گردد
ضرورت تحقیق این پ

دانلود راهکارهای حل نیمه دقیق از یک طرف و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار
بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان

یکی از مسائل مهمی که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این کشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست از آنجایی که کشورهای جهان سوم سالها ت

دانلود بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان
حسابداری شهرداری

تهران که از سال1210 هـ ق آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد
ت

دانلود حسابداری شهرداری
عدل جاویدان

عدل موبد و اقامه قسط ابدی که هدف از ارسال پیامبران است و قرآن به دان گواهی می‌دهد، دو مرحله دارد تشریع و اجرا
مقصود از مرحله تشریع، ایجاد قوانین عادله است که سعادت بشر را تامین کند این مرحله، به وسیله پیامبران الهی به ویژه پیامبرگ بزرگ و مقدس اسلام انجام شده و بر دنیای بشریت عرضه گردیده است
آغاز پیدایش بشر، با آغاز نخستین مرحله تشریع وقانونگذاری

دانلود عدل جاویدان
آترواسکلروز

آترواسکلروز شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و مهمترین عامل از کارافتادگی است با وجود پیشرفت های وسیع تشیخص و درمانی هنوز یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند، فوت می کنند که نیمی از این افراد در عرض یک ساعت اول سکته قلبی و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کنند ودو سوم آنها که زنده می مانند هرگز بهبود کامل نخواهند یافت و به زندگی عادی ب

دانلود آترواسکلروز
اپید میولوژی

بیماری کرونر قلب سرآمد علل مرگ درکشورهای پیشرفته اقتصادی است بنابر این موضوع بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک می باشد این واژه که با بیماری ایسکمیک قلب مترادف می باشد توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان «ناتوانی قلب ـ حاد یا مزمن ـ ناشی از کاهش یا توقف خونرسانی به میوکارد همراه با روند بیماری در سیستم سرخرگی کرونر» تعریف شده است بیماری کرونر قلب معمول

دانلود اپید میولوژی
سرگذشت و احوال مولوی

جلال الدین محمد فرزند بهاء الدین محمد معروف به «بهاء الدین ولد» و ملقب به «سلطان العلما» فرزند حسین بلخی، این خانواده پدر بر پدر ازمردم خراسان قدیم ساکن ناحیه ی بلخ بوده اند و به نسبت بلخی و خراسانی شهرت داشته اند؛ اما شهرت مولوی به «مولانای رومی» و «مولای روم» بعد از آنست که از بلخ مهاجرت کرده و در شهر «قونیه» موطن برگزیده اند که از بلاد معروف آ

دانلود سرگذشت و احوال مولوی
اشعة X

حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است
اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح

دانلود اشعة X
دستاوردهای نظری و عملی پژوهش

انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از

دانلود دستاوردهای نظری و عملی پژوهش
تعاریف نظری و عملی

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آور

دانلود تعاریف نظری و عملی
خشونت علیه زنان در ایران

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آن‌ها از رایج‌ترین جرایم اجتماع بوده، که مردسالاری را در جهان امروز و تقریباً در تمام ملیتها و گروههای اجتماعی متذکر می‌شود در این بین خشونت و اهانت روانی ـ بیرونی بیشتر از خشونت خانگی ـ فیزیکی بر روحیه زنان و دختران تاثیر می‌گذارد، که گاهی اوقات باعث اقدام به خودکشی و یا انزوا طلبی و دوری از ورود به اجتماع در م

دانلود خشونت علیه زنان در ایران
دوران مشروطیت

ایران و ایرانیان همواره از استبداد در رنج و عذاب بوده و هستند روزگاری از سرنادانی به آن گردن نهادند و روزگاری از سراجبار
در روزگار نادانی، شاهان را برخوردار از فرهّ‏‎ ایزدی و سایه ی خدا در روی زمین و ایران زمین را ملک مطلق پادشاه می دانستند و برای آنان درجه ای والا از الوهیت و تقدس را قائل بودند و به هر آنچه که شاهان برآنها روامی داشتند بدون کوچک

دانلود دوران مشروطیت
رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی

با توجه به پیشرفت روز افزون دانش و فن آوری، و همچنین اهمیت فراوان یادگیری و توانایی حل مسائل و مشکلات پیچیده عصر فن آوری، شناخت همه جانبه توانمندی های روان شناختی، اهمیت ویژه ای یافته است دراین میان عواملی که درموفقیت فردی در ابعاد تحصیلی، شغلی، زناشوئی دخیل هستند بیش از پیش مورد توجه ومطالعه قرار گرفتند نکته شایان ذکر است که هوش بهریا IQ به تنهای

دانلود رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی
شکل دادن به وسیلة نورد کردن

قسمت اعظم فولادیکه در کارخانه های فولاد سازی بصورت بلوک تهیه میشود (97 درصد) به وسیلة دستگاه های نورد به ورق – ریل های آهنی – تیر آهن – لوله – تسمه های فولادی – سیم – وانواع مختلف پروفیل ها تبدیل میشود کارگاه نورد (دستگاه نورد) بفرم ساده خود از دو استوانة نورد که بالای همدیگر قرار میگیرند تشکیل میشود دو سر دنده دار استوانه ها روی پایه های ثابتی تک

دانلود شکل دادن به وسیلة نورد کردن
قرآن کریم

اولین انسانی که پای برعرصه وجود نهاد وزندگی را درزمین آغازید، پیامبری از پیامبران خدا بوده است این سخن را می توان از ویژگیهایی که قرآن کریم برای وی می شمرده دریافت به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتری داده است

دانلود قرآن کریم
مدیریت

چرا انگاشت ها با اهمیت هستند؟‌ مدیریت یعنی مدیریت بازرگانی تنها سازمان دهی درست تنها راه درست اداره کردن انسان ها فن آوری ها و کاربران نهایی فراورده ها ثابت و مشخصند قلمرو مدیریت از دید حقوقی و قانون، تعریف شده و روشن است قلمرو مدیریت از دید سیاسی،‌تعریف شده است حوزه فعالیت مدیریت، درون سازمانی است نتیجه گیری
فصل 2 باورهای تازه
چرا راهبرد؟‌ سقو

دانلود مدیریت
مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

از زمانیکه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افکار ، احساسات و نگرشهای او چیزی بود که همواره جلب توجه کرده است تنوع در ویژگی های شخصیتی موجب گردیده است که هر یک از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد که ظاهرا شبیه به هم هستند ، این تفاوت و افتراق در ویژگی های شخصیتی آنها کاملاً آشکار است از آنجا ئی ک

دانلود مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد
بهر حال انتخاب کلمات یک تعریف، بسیار کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آ

دانلود میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن
طراحی رباط شوینده (مهندسی مکانیک)

نیاز ما در اختراع استا و زاییده شرایط، هر اختراعی در ابتدا با برآوردن یک نیاز به بار می‌نشیند و در گذشت ایام، این هماهنگی با شرایط (اعم از زمان و مکان و …) است که موجبات رشد و پویایی آن را فراهم می‌سازد
پوشیده نیست که در دنیای امروز،‌ همراه با افزایش روز افزون جمعیت بشر، برای کنترل نظم بشری، بهادادن به عوامل از جمله، زمان، منابع تجدید ناپذیر انر

دانلود طراحی رباط شوینده (مهندسی مکانیک)
شاخص‌های فرهنگ، تفکر و نقش آن در بسیج

انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از

دانلود شاخص‌های فرهنگ، تفکر و نقش آن در بسیج
ترکیب جمعیتی و جغرافیایی تاریخی بندر

مجموعه حاضر حاصل تلاشی است که طی آن سعی گردیده است تا جایگاه تاریخی و ساختار اجتماعی و شرایط جغرافیائی و آب و هوائی بندر امام خمینی (واقع در استان خوزستان) به خوانندگان و علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ این قطعه ارزشمند از خاک میهن معرفی شود، از آنجا که هدف اصلی در آ‏فرینش این مجموعه شناخت وجوه فرهنگی و تاریخی این شهر بوده است، سعی بسیار به عمل آمده

دانلود ترکیب جمعیتی و جغرافیایی تاریخی بندر
سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است
اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح

دانلود سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه
سرگذشت و احوال مولوی

جلال الدین محمد فرزند بهاء الدین محمد معروف به «بهاء الدین ولد» و ملقب به «سلطان العلما» فرزند حسین بلخی، این خانواده پدر بر پدر ازمردم خراسان قدیم ساکن ناحیه ی بلخ بوده اند و به نسبت بلخی و خراسانی شهرت داشته اند؛ اما شهرت مولوی به «مولانای رومی» و «مولای روم» بعد از آنست که از بلخ مهاجرت کرده و در شهر «قونیه» موطن برگزیده اند که از بلاد معروف آ

دانلود سرگذشت و احوال مولوی
تأسیس شرکت حسابرسی

حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است

دانلود تأسیس شرکت حسابرسی
بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به مناف

دانلود بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت
هیأت منصفه

بقول ایهرینگ آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشی

دانلود هیأت منصفه
تأسیس شرکت حسابرسی

حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است

دانلود تأسیس شرکت حسابرسی
مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی

مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
در مورد مزایای و معایب این روش اجرائی مباحث مختلفی وجود دارد عده ای بطور کلی استفاده از قالب لغزنده عمودی را نامناسب می دانند یکی از معایب عمده ای که این عده از نسبت به قالب لغزنده مطرح می کنند مسئله ایجاد تنش های مکانیکی است که در اثر بکارگیری این روش اجرائی در سطح بتن بوجود می آید

دانلود مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
استرس و فنون کاهش استرس

قرن بیست و یکم عصر شلوغی است هیاهو در ذهن نفوذ می‎کند و آن را با همهمه ای از حواس پرتی ها انباشته می سازد مقوله های جدید، قطعات خبری دو طرفه، صدای انفجارآمیز موسیقی، دوره های نمایشی مدام مکرر که آسودگی بعد از اوج نمایش را به همراه نمی آورد، صرفاً اشتیاقی را برای تخلیه هیجانی روزانه ایجاد می کنند

دانلود استرس و فنون کاهش استرس
حسابداری شهرداری (کارآموزی)

تهران که از سال1210 هـ ق آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد
ت

دانلود حسابداری شهرداری (کارآموزی)
آترواسکلروز

آترواسکلروز بیماری پیشرونده ای است که از دوران کودکی آغاز می شود و تظاهرهای بالینی خود را به طور عمده در بزرگسالان، از میانسالی به بعد آشکار می‌کند تا دو دهه قبل، این بیماری را یک بیماری دژنراتیو تصور می‌کردند که از تجمع چربی و باقیمانده سلول های نکروتیک در جدار عروق ایجاد می شود، اما امروزه مشخص شده است که آترواسکلروز بیماری است که در اثر واکنش ع

دانلود آترواسکلروز
تغذیه و بهداشت دندان1

خشکی دهان ناشی از فقدان ترشح طبیعی خشکی دهان ثانویه بر ناکافی بودن یا فقدان بزاق
رژیم غذایی و تغذیه نقش مهمی در رشد دندان، استحکام بافت دهان و لثه، قدرت استخوان و پیشگیری و مهار بیماریهای حفرة دهان ایفا می نمایند رژیم غذائی براساس موارد زیر از تغذیه تمایز یافته است رژیم غذایی اثری موضعی بر استحکام دندان دارد که نوع، شکل و تکرار غذاها و نوشیدنیهای

دانلود تغذیه و بهداشت دندان1
کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها

وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان، وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند مجامع، گروهها و خانواده‌های موجود در آن جامعه است وجود خانواده‌های سالم ودارای سلامت روان می‌تواند تاثیر بسزایی در سلامت روانی موجود و ایجاد بهداشت روانی در آن جامعه داشته باشد، زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن، در

دانلود کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها
کشف و شهود در پنج کتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، کشف المحجوب، تذکره الاولیاء

دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یک هدف متعالی است وعارفان همواره آن را سر لوحة طریقت خود قرار داده اند در عرفان به این دیدار ،شهودیا مشاهده گفته می شود موضوع اصلی این پژوهش بررسی کشف وشهود در پنج کتاب اصلی اللمع ،اسرالتوحید،رساله قشیریه، کشف المحجوب وتذکره الاولیاء است
از آنجا که تحقیق مدون ومکتوبی درباره این موضوع تا به امروز ارائه نشده است

دانلود کشف و شهود در پنج کتاب - اللمع، اسرارالتوحید، رساله قشیریه، کشف المحجوب، تذکره الاولیاء
کارسنجی و زمان سنجی

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست
موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است

دانلود کارسنجی و زمان سنجی
طراحی روباط شوینده هوشمند کارواش

1) روش دستی (سنتی)
روشهای دستی طبق یک سری علل خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند که تعدادی از این عوامل عبارتند از
1 پایین بودن هزینه راه اندازی و نگهداری
هزینه راه اندازی تنها شامل خرید تأسیسات از جمله پمپ آب، کمپرسور هوا، و در صورتی که تمایل به ارائه سرویس شستشو با آب گرم نیز باشد،‌ نیاز به یک دیگر آب و مشعل و یک سیستم لوله‌کشی اضافی خواهد بود ک

دانلود طراحی روباط شوینده هوشمند کارواش
بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است

دانلود بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش
سیر و سیاحت در قرآن 117ص

« فسیروا فِی الارضِ فَانظُروا کیفَ کانَ عاقبةُ المُکذِّبینَ»
ستایش خداوندی را که بندگانش را به وسیله کتاب هدایت از ضلالت و گمراهی به روشنی و سعادت رهنمون شد، و پیوسته او را به سیر در آفاق و انفس دعوت کرد تا شاید از این رهگذر با اندیشه و تدبر در احوال اقوام گذشته راه شایستة خویش را به درستی دریابد
و سلام و صلوات بر محمد مصطفی خاتم النبیین آن خور

دانلود سیر و سیاحت در قرآن 117ص
حج از دیدگاه قرآن 140ص

شناخت صحیح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌ای از آیات قرآنی، معارف، احکام و فقه اسلامی ضرورتی است که همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و این خود فرصتی است که بیشتر به مسائل آن بپردازیم
بنابراین در قرآن هم سوره ای به این نام یعنی، حج وجود دارد و درچند سوره دیگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله بقره،آل عمران، ابراهیم و…
همچنین نز

دانلود حج از دیدگاه قرآن 140ص
چیستی تقدس در نقاشی

تلقی ما از « واقعیت » آن چیزی است که در اطرفمان می گذرد بی آنکه ما بعنوان نیروئی کارساز در شکل دادن آن مشارکت کنیم مثلا گردش زمین به دور خورشید از دیدگاه ما واقعیتی مسلم و بدیعی است چرا که بوسیله اراده طبیعت صورت می گیرد
« نیروی استقلال آدمی در مواجهه با « واقعیت » اغلب مقهور روابط زنجیره ای علت و معلولی
می شود و در نهایت راهی جز قبول آن به

دانلود چیستی تقدس در نقاشی
جریانات دریایی

تابش خورشید، سبب ایجاد جریانات دریایی و جوی می گردد این جریانات قادرند گرمای دریافتی از تابش خورشید را، از ا ستوا به قطبین ببرند البته، اتمسفر به اندازة یک ونیم برابر، بیشتر، در انتقال گرما، نقش دارد که دلیل آن، بالا بودن سرعت حرکت اتمسفر نسبت به جریانات اقیانوسی است علاوه برآن، عوامل زیادی مانند جزرومد (کشند) حرکت وضعی زمین ،‌همرفت،‌انواع بادها ،

دانلود جریانات دریایی
جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد
انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی

دانلود جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی
تعهد سازمانی و کاری

لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت و مطرح شدن بحث مدیریت روابط انسانی در سازمان ها،‌ تحقیقات مربوط به رفتار انسانی را وسعت بخشید، و دریچه‌های تازه ای را به روی اندیشمندان اجتماعی گشود که یکی از آنها (اخلاق کار) و «تعهد کاری» است این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته است، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فر

دانلود تعهد سازمانی و کاری
عدل جاویدان

عدل جاویدان
عدل موبد و اقامه قسط ابدی که هدف از ارسال پیامبران است و قرآن به دان گواهی می‌دهد، دو مرحله دارد تشریع و اجرا
مقصود از مرحله تشریع، ایجاد قوانین عادله است که سعادت بشر را تامین کند این مرحله، به وسیله پیامبران الهی به ویژه پیامبرگ بزرگ و مقدس اسلام انجام شده و بر دنیای بشریت عرضه گردیده است
آغاز پیدایش بشر، با آغاز نخستین مرحله تشری

دانلود عدل جاویدان
طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن

پیشرفت تکنولوژی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها ، با توسعه تکنولوژی های محاسبات توزیع شده وپردازش های موازی همگام شده است نتیجه این همگامی ، سیستم های مدیریت پایگاه داده های توزیع شده و موازی است سیستم های پایگاهی توزیع شده ، مجموعه ای از چندین پایگاه داده های منطقاً مرتبط است که دریک شبکه کامپیوتری گسترده شده اند
اینگونه از سیستم های پایگاهی د

دانلود طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن
اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه‌ای

اگرچه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف درمقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مص

دانلود اثر شوینده‌ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه‌ای
ارتباط بین طیف خروجی و کاواک در لیزر نیمه‌هادی

تا سال 1960 اپتیک، صنعت نسبتاً کوچکی را تشکیل می داد که مباحث نسبتاً جامع و تکامل یافته چون ابزارهای نوری، دوربین ها، میکروسکوپ ها، و کاربردهای عملی را در بر می گرفت بعدها لیزر پای بر صحنه نهاد ابتدا لیزر یاقوت، گازی و سپس لیزر تزریقی نیمرسانا اوایل، بصورت اساسی به کاربردهای لیزر دست نیافته بودند اما در مرحله جدیدتر توانستند به امکانات بالقوة لیزر

دانلود ارتباط بین طیف خروجی و کاواک در لیزر نیمه‌هادی
استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع TQM ، برای فرازیر پیوستگی پیشرفت کیفیت است
(CQT) ، CQT‌ صرفاً واژه وقتی نیست دلایل مهمی برای معنی کلی وجود دارد اینجا تاکید در تداوم (پیوستگی) کوشش ها در پیشرفت کیفیت است ، بعلاوه کیفیت
مثل یک سفر بی پایان است مثل یک موضوع تمرین شده کیفیت بطور قرار دادی
در لیست آیتم هایی که در موسسه آموزشی مدیریت می شود شکل نمی گیرد

دانلود استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع
اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی (سمینار)

یکی از عمده ‌ترین مسائلی که انسان از زمان ساختن ساده‌ترین ابزارها با آن مواجه بوده است پدیده شکست در اجسام می‌باشد و درواقع برای استفاده از مواد به صورت ابزارهای گوناگون باید مقاومت آنها را نیز می‌دانست بنابراین به جرأت می‌توان گفت که علم مقاومت مصالح عمری برابر عمر تاریخ دارد البته روند شناخت و برآورد مقاومت اجسام از روشهای تجربی و ابتدایی شروع ش

دانلود اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی (سمینار)
اصول و فن نگارش فارسی

نویسندگی
برای نویسندگی باید در انسان سه شرط فراهم شود 1 اینکه تصمیم قاطع و جدی بگیرد و بپذیرد که نویسندگی هم فنی است مانند فنون دیگر که قابل یادگیری می باشد 2 اعتماد به نفس لازم را فراهم کردن به منظور یادگیری مهارت نویسندگی 3 اوقات خاصی را برای مطالعه ونوشتن اختصاصی دادن پر واضح است که در این صورت انسان مقدمات کار نویسندگی را برای خود فراهم کرده

دانلود اصول و فن نگارش فارسی
ایمونولوژی و ورزش

هدف این مقاله بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgMIgG و IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است بدین منظور 28 دانشجوی پسر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند گــــــروه تمرینی صبح ) 14 n ، وزن 89 ± 268 کیلوگـــرم ، س

دانلود ایمونولوژی و ورزش
آلگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی C++ (کامپیوتر)

علم ژنتیک، علمی است که به تازگی وارد علوم کامپیوتر شده و با استفاده از اجزا مورد نیاز ژنتیک و شبیه سازی آن در کامپیوتر، انسان را قادر می سازد تا بعضی از مسائل مختلف و پیچیده ای که در اوایل حل نشدنی بودند، را حل کند
این مستند، یک کتابخانه از اشیا الگوریتم ژنتیک به زبان c می باشد این کتابخانه شامل ابزاریست که برای بهبود هر برنامه ای به زبان c و هر

دانلود آلگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی C++ (کامپیوتر)
آموزش زبان (استفاده از مواد آموزشی – کلاسهای انگلیسی)

Listening is probably the least explicit of the four language skills making it the most difficult skill to learn It is evident that children listen and respond to language before they learn to talk When it is time for children to learn to read they still have to listen so that they gain knowledge and information to follow directions In the classro

دانلود آموزش زبان (استفاده از مواد آموزشی – کلاسهای انگلیسی)
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران

با توجه به پیشرفت سریع فن آوری ها و افزایش روزافزون رقابت در صحنه جهانی شرکتها برای دستیابی به بازار پایدار مکرر درصدد افزایش بهره وری خود جهت تقویت توان رقابتی می باشند لذا از تکنولوژی روز در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده می نمایند
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (Activity Based costing) در واقع یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید ج

دانلود بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران
بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها (مددکاری اجتماعی)

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آور

دانلود بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها (مددکاری اجتماعی)
بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن 1

امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه 1990 ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند در همین راستا کمیته بال در سال 1988 مشخص کرد که سرم

دانلود بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن 1
بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی شهر تهران منطقه 5

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات بارز آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این ت

دانلود بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی شهر تهران منطقه 5
بسته‌بندی

قرن هاست که بسته بندی برای بهره‌گیری و حفاظت کالاها، عنصری ضروری به شمار می‌رود امروزه به خصوص در بخش خرده فروشی تقریبا تمامی محصولات به صورت بسته بندی شده ارائه می گردند به علاوه یکایک عناصر بسته بندی براساس هدفی که برای آن ها در هنگام نقل و انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع در نظر گرفته می‌شود، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته‌اند، بی تردید بسته بندی قادر ا

دانلود بسته‌بندی
پاشش فلزات (Metal Spray)

پدیده خوردگی پدیده‌ایست الکتروشیمیائی که در اثر همجواری سطوح و جداره‌های خارجی اجسام با محیط مجاور بتدریج و با مرور زمان در این سطوح بوجود خواهد آمد خوردگی ممکن است از نوع 1 شیمیایی خوردگی در اثر مواد شیمیایی 2 EROSION خوردگی در اثر برخورد ذرات جامد معلق در سیال عبورکننده با سطح 3 CORROSION زنگ زدگی در اثر تماس با محیط مجاور4 سایش سایش دو سطح

دانلود پاشش فلزات (Metal Spray)
رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه

انسان دارای حسی است به نام بینایی، که این عمل را جز چشمهای او چیز دیگر میسر نمی گردند جهان هستی را بوسیلة این دو عضو کوچک پیچیده و حساس می توانیم ببینیم جهانی که تمام اجزا و اشیای آن مشخصه ای به نام رنگ دارند
هنگامیکه چشمان، بسته‌اند، جز سیاهی و تاریکی چیزی وجود ندارد ولی به محض گشودن آنها دنیا پراز رنگهای مختلف تصویر وارونه پردة حساس اتاق تاریک

دانلود رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه
بیمه‌های آتش سوزی

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری

دانلود بیمه‌های آتش سوزی
آموزش و پرورش

آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پی

دانلود آموزش و پرورش
بانکداری اینترنتی

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر با

دانلود بانکداری اینترنتی
زمین‌شناسی البرز مرکزی (فاقد چند عکس)

جایگاه زمین شناسی ایران
در زمین شناسی ایران، این باور وجود دارد که سرزمین ایران در بخش میانی کوهزاد آلپ هیمالیا است، که از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و شاید تا نزدیکی های برمه و اندونزی ادامه دارد (شکل 11)
جایگاه زمین شناختی ویژة این کوه ها در فصل مشترک دو قارة اوراسیا و گندوانا سبب شده تا دربارة چگونگی پیدایش

دانلود زمین‌شناسی البرز مرکزی (فاقد چند عکس)
سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

1 سازمان بین المللی کار (ILO) نقش رهبری کننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبکه اشتغال جوانان دبیر کلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت کل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می کند هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید که توسعه و اجرای راهبردهای کار شایسته و مولد را بر

دانلود سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان
بررسی زبان و آفات و راه علاج آن از دیدگاه امام سجاد(ع)

زبان عضوی است ماهیچه ای و بیضی شکل که از ته به انتهای کف دهان و به استخوان لامی چسبیده و دارای یک سطح فوقانی و یک سطح تحتــانی و دو لبه جانبی و یک نــــوک می باشد و در بین اعضای انسان از اهمیتی خاص برخوردار است و وظایفی را عهده دارد که به نحو احسن انجام می دهد

دانلود بررسی زبان و آفات و راه علاج آن از دیدگاه امام سجاد(ع)
سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع) (سیره هدایتی امام سجاد(ع))

خداوند منان هدف از خلقت انسان را عبادت خویش بیان می دارد و آن را رحمت معرفی نموده و طریقی در بر گزیدن بهترین ها، که این مهم جز با معرفت خداوند و جز از طریق برگزیدگان حق و معرفت آنان به دست نیاید لذا در سیر تحقق این مهم، تحقیق پایانی حاضر انجام گردیده که بیان سیره هدایتی امام سجاد در دوران امامت حضرت و نحوه نشر معارف اسلام بدست اوست که بصورتی ویژه

دانلود سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع) (سیره هدایتی امام سجاد(ع))
بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا

از بعد دیرینه‌شناسی پیشینه منطقه‌گرایی به سالهای دهة 1960 و 1970 بر می‌گردد که توجه دانشمندان را به خود جلب کرد اوج روی آوری به منطقه‌گرایی در دهه 1980 و به خصوص در زمینه اقتصادی می‌باشد که با فروپاشی شوروی این روند از سرعت بیشتری برخوردار گردیده و کشورها سعی در حل مشکلات و مسائل خود در چارچوب مناطق جغرافیایی می‌نمایند از همین روی منطقه جنوب آسیا

دانلود بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا
سیره اخلاقی، هدایتی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام)

خداوند منان هدف از خلقت انسان را عبادت خویش بیان می دارد و آن را رحمت معرفی نموده و طریقی در بر گزیدن بهترین ها، که این مهم جز با معرفت خداوند و جز از طریق برگزیدگان حق و معرفت آنان به دست نیاید لذا در سیر تحقق این مهم، تحقیق پایانی حاضر انجام گردیده که بیان سیره هدایتی امام سجاد در دوران امامت حضرت و نحوه نشر معارف اسلام بدست اوست که بصورتی ویژه

دانلود سیره اخلاقی، هدایتی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام)
بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از

دانلود بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پی

دانلود بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه
طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

1 بیتوته‌ی کوتاه جهان و میهمان سرا
هتل خانه ای برای چند روز است منزلی که زمانی کوتاه در آن بیتوته می کنیم آیا هتل آرامش و امنیت خانه را برای ما فراهم می کند؟ آیا حس آشنای خانه را دارد و تمامی حس تعلقی را که در طول سالیان دراز به خانه پیدا کرده ایم، یکجا و بی واسطه به ما عرضه می کند؟
وظیفه‌ی هتل چیز دیگری است و کسی در هتل، خانه را باز نمی یابد م

دانلود طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد
بررسی و معرفی کارخانه آبسال

صنعت لوازم خانگی یکی از بزرگترین و پرقدمت ترین زیرشاخه ترین صنایع می‎باشد این صنعت با پیدایش زندگی شهرنشینی بوجود آمد و با رشد و توسعه شهرها و فرهنگ شهر نشینی نیز توسعه یافت به عبارت دیگر این صنعت مانند اکثر صنایع در رفاه و آسایش و همچنین بهتر زیستن بشر به طور مستقیم نقش دارد

دانلود بررسی و معرفی کارخانه آبسال
عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای

دانلود عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
به روز رسانی فروشگاه Online (رشته کامپیوتر – نرم‌افزار)

شما برای خریدن مثلا یک کتاب تخصصی درباره کامپیوتر به چند جا سر میزنید ؟ چقدر برای رفتن به کتاب فروشی ها هزینه می کنید ؟ چقدر از وقت شما در ترافیک و گشت و گذار در پشت ویترین ها هدر می رود ؟ چقدر خسته میشوید ؟ چقدر CO2 تنفس می کنید ؟ و
حال فرض کنید بخواهید آخرین نسخه برنامه winamp را داشته باشید در عرض 2 دقیقه کار انجام شده است اتصال به اینترن

دانلود به روز رسانی فروشگاه Online (رشته کامپیوتر – نرم‌افزار)
بیمه

شرکت بیمه‌دانا به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه در کشور، تأمین امنیت خاطر آحاد جامعه بزرگ ایرانی را در بخشهای مختلف‌اقتصادی با ارائه پوششهای مناسب بیمه‌ای، رسالت خود قرار داده است و با بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات موجود تمام تلاش خود را جهت تحقق اهداف دولت محترم که همانا ایجاد رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی در سطح جامعه است به کار خواهد گر

دانلود بیمه
مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی1

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته

دانلود مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی1
مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، هماره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قطحی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث ش

دانلود مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان
انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده
و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضو

دانلود انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)
اکو (ECO) و تحولات آن

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای

دانلود اکو (ECO) و تحولات آن
اشتباه و بطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد

دانلود اشتباه و بطال قراردادها
اسید لاکتیک (رشته مهندسی پزشکی – درس بیوفیزیک)

چشم انداز تاریخی
اسید لاکتیک (2 تا هیدورکسی پروپانیک اسید 2 تا هیدورکسی پروپیونیک اسید) به لحاظ ساختاری یک هیدورکسی اسید است که به وفور در طبیعت یافت می‌شود اولین بار به صورت تجاری در سال 1894 توسط چارلز ای آوری در لیتون ماساچوست امریکا تهیه و تولید شد این تولید در نیل به هدف فروش Calcium Lactate به عنوان جانشینی برای خامه‌ی تارتار در پودر نا

دانلود اسید لاکتیک (رشته مهندسی پزشکی – درس بیوفیزیک)
اوپک

اوپک تشکیل شد تا منافع کشورهای صادر کننده نفت را در مقابل کمپانی ها که قمیت ها را کنترل می کردند و آنها را چندین بار تنزل داده بودند حفظ کنند
اوپک در 1960 بوجود آمد، گر چه فکر اتحاد در چارچوب چنین سازمانی یک شبه خلق نشده بود چنین فکری ذهن کارشناسان و سیاستمداران کشورهای صادر کننده نفت را سال ها قبل از آن بخود مشغول داشته بود ما کوشش خواهیم کرد تا

دانلود اوپک
ایجاد وب‌سرور Host

در این فصل عناوین زیر را خواهید آموخت
• معرفی سرورهای وب Apache
• پیکربندی سرور وب Apache
• شروع به کار و توقف سرور
• نظارت بر روی فعالیتهای سرور
Worid wide web بخشی از اینترنت است که سریعترین رشد را داشته است بر طبق نظر Netceraft )wwwnetcraftcom ( بیش از 54 میلیون سایت وب بر روی اینترنت در سپتامبر سال 2004 وجود داشته است تجارت الکترونیک یک

دانلود ایجاد وب‌سرور Host
بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %50 به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال تهران)

خداوند برای انسان در اساس بودنش بهره‌وری‌هایی را فراهم آورده که مایه امتیاز او از غیرانسان است به سبب آن وی را بزرگوار و مکرم داشته است اصل عزت ناظر بر این ویژگی است و مقصود از این عمل آن است که باید انسان مکرم را عزیز داشت و مایه‌های عزت نفس او را فراهم آورد (اسلامی نسبت، علی، 1372)
خداوند خود همچنین می‌کند و خود را متکلف تدبیر و برآوردن عزت‌نفس

دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %50 به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال تهران)
بهداشت علوم تغذیه در قرآن

سپاس ویژه خداوندی است که مخلوقات را به بهترین صورت تدبیر فرمود و زمین وآسمانها را آفرید و آب گوارا از عصاره بخارات نازل کرد و بدان وسیله دانه‌ها و گیاهان را به وجود آورد و روزیها و خوردنیها را مقدر و به وسیله خوردنیها، قوای جانداران را حفظ کرد و با اطعام بندگان با غذاهای پاکیزه به طاعات و اعمال شایسته آنان کمک کرد

دانلود بهداشت علوم تغذیه در قرآن
پاتنش فلزات (خوردگی فلزات) (رشته ساخت و تولید)

پدیده خوردگی پدیده‌ایست الکتروشیمیائی که در اثر همجواری سطوح و جداره‌های خارجی اجسام با محیط مجاور بتدریج و با مرور زمان در این سطوح بوجود خواهد آمد خوردگی ممکن است از نوع 1 شیمیایی خوردگی در اثر مواد شیمیایی 2 EROSION خوردگی در اثر برخورد ذرات جامد معلق در سیال عبورکننده با سطح 3 CORROSION زنگ زدگی در اثر تماس با محیط مجاور4 سایش سایش دو سط

دانلود پاتنش فلزات (خوردگی فلزات) (رشته ساخت و تولید)
آشنایی با شکبه و تجهیزات آن (رشته نرم‌افزار کامپیوتر)

سیر تحول شبکه ها و کاربرد کامپیوتر ها همواره مورد توجه همگان صورت گرفته است به طوری که ابتدایی ترین کامپیوترهایی که وجود داشتند Main frame هابودند که کامپیوترهایی حجیم بودند و در آن سالها قدرت پردازش قوی داشتند ولی بسیار گران قیمت بودند و درنتیجه همه جا از آنها استفاده نمی شد از نظر کارکردی یک پردازنده قوی داشتند که قدرت پردازش قوی داشت و به یک سر

دانلود آشنایی با شکبه و تجهیزات آن (رشته نرم‌افزار کامپیوتر)
پژوهش در مورد اتومبیل و توضیح قسمتهای مختلف آن (ایران خودرو)

کنترل کالای وردی قطعات ورودی شامل مواد خام (نظیر بلوکه سیلندر) کالای نیمه ساخته، کالای تمام شده(نظیر میل لنگ) می‎باشد قطعات ورودی بر اساس استانداردهای ایملز و بنز و *** مورد کنترل قرار می گیرند قطعات ورودی براساس جدول *** دو مرحله ای *** نمونه گیری بعمل می‎آید و مشخصه های لازم در نمونه گرفته شده مورد بررسی قرار می گیرند و در مورد تائید یا عدم تائ

دانلود پژوهش در مورد اتومبیل و توضیح قسمتهای مختلف آن (ایران خودرو)
بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق

در دنیای امروز،همه حکومتها حتی حکومتهای دیکتاتوری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های خود، برلزوم حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و نقش فراوان رضایت افکار عمومی تأکید دارند و پشتیبانی مردمی را لازمه دوام حکومت خود می‌دانند آنان برای حصول به این هدف،افکار عمومی را با کمک ابزارهای در دسترس‌شان به سمتی هدایت می‌کنند که همسو با سیاستهای مورد نظرشان باشد تا ن

دانلود بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق
پول و بانکداری

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان

دانلود پول و بانکداری
بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بودفرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان

دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی‌ها مختلف در سطح شهر تهران

در کشورهای در حال توسعه آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یکی از مهمترین مشکلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید
اگرچه در کشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث کاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذ

دانلود بررسی آلودگی باکتریایی بستنی‌ها مختلف در سطح شهر تهران
تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شرکت ایران خودرو دیزل

شرکتی که امروز با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده های کشور و حتی در پهنه ترانزیت بین المللی، موجب غرور و افتخار ملی گردیده یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودروهای کار در خاورمیانه محسوب می‎شود که با بیش از 40 سال سابقه درخشان تولید ، وظیفه ساخت انواع خودروهای سنگین را بر عهده دارد

دانلود تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شرکت ایران خودرو دیزل
بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی

به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی بر عملکرد گله های مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد سرانه جوجه گوشتی تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) پژوهش حاضر بر روی یک سویه از مرغ های مادر گوشتی موجود در کشور صورت گرفت در این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتی از سویه

دانلود بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ مادر گوشتی
جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد
انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی

دانلود جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی
جزوه آشپزی

خوراک بلدرچین با سس پرتقال (فرانسوی)
بلدرچین درشت 4 عدد
کره 15 گرم
نشاسته ذرت 2 قاشق مرباخوری
شکر 2 قاشق
نمک و فلفل به مقدار لازم
رنده پوست پرتقال 1 قاشق چایخوری
1 بلدرجین را بعد از تمیز کردن وشستن خشک می کنیم
2 در ظرف مناسبی کره را آب کرده که داغ شد بلدرچین ها را در کره با حرارت ملایم تفت می‎دهیم
3 اطراف آن کام

دانلود جزوه آشپزی
بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در کنترل بیماری اسکیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد در جامعه

جنگ و اثرات ناشی از آن همواره انسان را تهدید کرده است به طوریکه پس از گذشت سال‌های متمادی از جنگ ها اثرات سوء آن هنوز در بیماران روانی دیده می‎شود که نه تنها زندگی خود این بیماران بلکه زندگی اطرافیان آن‌ها را هم مختل ساخته است از آن جا که روح آدمی با ارزش ترین چیز است، با گذشت زمان و هر چه قدر که به سمت جلو پیش می رویم و با پیشرفتهای روز افزون و ت

دانلود بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در کنترل بیماری اسکیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد در جامعه
بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمائی

در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد را

دانلود بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمائی
بررسی سیستم آتشباری نانل

در اوایل قرن هفدهم باروت سیاه تولید گردید و برای لق کردن سنگ در صنعت معدن، انفجار جایگزین روش اصلی یعنی حرارت دادن شد با ورود به قرن هیجدهم باروت بطور گسترده ای در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار گرفت تا زمانی که ویلیام بیکفورد انگلیسی فتیله اطمینان را در سال 1831 به ثبت رساند این فتیله یک وسیله مطمئن و ایمن برای آتش زدن باروت در اختیار آتشکارا

دانلود بررسی سیستم آتشباری نانل
بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع)

مقدمه
هر علمی برای اینکه خوب توضیح و تفسیر شود و نکات ناشناخته آن روشن شود ، احتیاج به مقدمات و لوازمی دارد
قرآن نیز همانند یک اقیانوس بی کران ، ژرف و مواج است که پر از حقایق کشف نشده و دره های کمیاب است برای رسیدن به این حقایق و تفسیر آنها احتیاج به لوازم و مقدماتی است که این مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآنی نامیده می شدند
یکی از موضوعاتی که

دانلود بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع)
حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل

دانلود حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
خورشید در قرآن1

قرآن کریم معجزه آخرین پیامبر الهی حضرت محمد (ص) است که برای راهنمایی انسانها نازل گردید، هر چند قرآن به زبان عربی واضح بر پیامبر اسلام فرو فرستاده شد و حتی مردم به راحتی آنرا درک می کردند و از آن بهره می بردند و در مواقعی که هدف و مقصود یک آیه نبود به آسانی از طریق پیامبر (ص) این مشکل حل می گردید، اما این دوران طلائی دیری نپایید و پیامبر (ص) از ب

دانلود خورشید در قرآن1
ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان

پس از جنگ جهانی دوم، صنعت راه آهن در اکثر نقاط دنیا با بی اقبالی روبرو شد از دلایل عمده عدم رشد این صنعت در سالهای اولیه پس از جنگ رشد سریع صنایع اتومبیل سازی بود در ایران نیز صنعت نوپای راه آهن پس از شهریور 1320 با آهنگ رشد بسیار کندی مواجه شد هر چند در دهه 1960 و پس از آن
راه آهن در کشورهای صنعتی با رشد تکنیک، تقاضا و قابلیت رقابت با گونه های

دانلود ارزیابی اقتصادی و فنی و راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در مسیر تهران – زنجان
بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکافی حوزه‌ای جغرافیایی ابهرود

اوضاع و احوال سرزمین ایران در محدوده زمانی حدود پنج قرنی پس از فروپاشی سلوکیان تا برآمدن ساسانیان آنچانکه باید و شاید دانسته شده است در این دوره طغیان و خیزش ناگهانی قوم ایرانی پرثوه بر علیه سلوکیان زمینه ساز پدید آمدن حکومتی شد که به تدریج از یک قدرت محلی به حکومتی جهانی تبدیل شد حکومتی که در دوران اوج و عظمتش به راستی شایسته لقب «امپراتوری» است

دانلود بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکافی حوزه‌ای جغرافیایی ابهرود
گزارش کارآموزی(آزمایشگاه داروسازی)

روش اندازه گیری مفنامیک اسید در کپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20 عدد کپسول را خالی کرده و پودر داخل آن را کاملا مخلوط می کنیم تا به طور یکنواخت گردد از این پودر مقدار 05 گرم مفنامیک اسید (06 گرم) را دقیقا وزن کرده و در 100 میلی لیتر اتانول گرم (که قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل کنید
محلول حاصل را در مقابل اندی کاتور محلول فن

دانلود گزارش کارآموزی(آزمایشگاه داروسازی)
ADSL اینترنت پرسرعت

عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات است و پیشنیاز ورود و دسترسی افراد به اطلاعات و شبکه جهانی اینترنت، زیر ساخت مخابراتی مناسب است در ایران سالهاست که تنها راه ارتباطی مرسوم، استفاده از خدمات کُند و لاک پشتی Dial – up است
احتمالاً شما همه از آن دسته از کاربران اینترنت هستید که از Dialup یا همان سیستم شماره گیری استفاده می کنید، یک مودم معمولی بر روی سیس

دانلود ADSL اینترنت پرسرعت
گزارش کارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی)

صنعت رنگ سازی در حقیقت اختلاط چهار جز اصلی رنگ پایه رنگدانه حلال و مواد کمکی در یکدیگر می باشد در روند اختلاط این چهار جز که هرکدام ممکن است خود مجموعه ای از دو یا چند ماده ی دیگر باشد مرحله ی پخش رنگدانه و سایر مواد جامد در فاز مایع رنگدانه از مهمترین مراحل تعیین کننده ی کیفیت رنگ تولید شده می باشد برای این منظور از انواع مخلوط کن ها و آسیا ها

دانلود گزارش کارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی)
کمکهای اولیه

باز کردن راه هوایی Air way
اولین قدم بازکردن راه هوایی فرد است در فرد بیهوش تمامی ماهیچه ها شل شده اند عضلات زبان و گردن هم از این قاعده مستثنی نیستند و احتمال دارد که زبان به طرف حلق برگردد و راه هوایی را مسدود کند
کف دست را روی پیشانی مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب برگردانید همزمان با این کار دست دیگر را زیر چانه او قرارداده و به سمت بالا

دانلود کمکهای اولیه
کتابخانه رقمی

با توجه به پیشرفت روز افزون علوم و فنون و افزایش منابع علمی، ایجاد فهرستهای جدید از منابع علمی، کاهش و کمبود فضاهای آموزشی نیاز به کتابخانه های دیجیتالی و سیستم های آموزش از راه دور روز به روز بیشتر احساس می شود به همین دلیل سیستمی توزیع شده برای کتابخانه رقمی و آموزش از راه دور طراحی گردید که این پروژه در واقع پیاده سازی بخشی از این سیستم تحت عنو

دانلود کتابخانه رقمی
مهندسی متالوژی گرایش ذوب فلزات (بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چون دایکتل)

چکیده
با توجه به کار برد وسیع چدنهای نشکن در صنایع که می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از فولادها باشد لذا اهمیت این موضوع سبب گردیده که در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گیرد
در این پروژه اثر مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن مورد بررسی قرار گرفته است ریز ساختار نمونه های مورد آزماش در دو حالت قبل از اچ و پس از اچ بررسی و اثر این عنص

دانلود مهندسی متالوژی گرایش ذوب فلزات (بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چون دایکتل)
مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج2

نکات دستوری و صنایع ادبی در اشعار رودکی
یکی از مواردی که در اشعار شعرا بدان همیشه توجه شده است رعایت نکات دستوری و صنایع ادبی در کلام منظوم است
اگر چه دیوان رودکی در دست نیست؛ اما با توجه به همین تعداد ابیات برجای مانده از وی می‌توان بر گستردگی و فراوانی این موارد در اشعار او اشاره نمود
«ویژگیهای زبان فارسی در عصر رودکی را باید در نمودهای کهنگی

دانلود مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج2
راههای جدید کار کردن

راههای جدید کارکردن
دنیای شناخته شدة اقتصادی، مصارف گوناگون افزایش یافته تکنولوژی و تغییرات در سازمانهای فرهنگی و ساختارهایشان، تأثیرات شگرفی در راه و روش کارکردن ما در ایالات متحده دارند اگر شما در مورد مشاغل همیشگی و غیرمتوقف کر کرده باشد، مانند یک گلدان کریستال می‌باشد که توسط یک گریه از روی یک صفر پایین افتاده است، راهها و روشهای جدید کارکر

دانلود راههای جدید کار کردن
دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار

دستگاه گوارش
عمل گوارش گوارش عملی است که مواد غذایی را طوری تغییر می دهد که برای سلول های بدن قابل استفاده باشد
لوله گوارش لوله ای است طویل که از دهان شروع شده و به مخرج ختم می شود
ساختمان لوله گوارش (از داخل به خارج) 3 لایه دارد

دانلود دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار
حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی
مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد

دانلود حقوق بازرگانی
حسابداری دولتی

1مسئولیت پاسخگوئی عمومی
مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB » از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری

دانلود حسابداری دولتی
چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیکی چرم به انضمام تست کدرشدن-بخارگرفتگی (fogging) روی مسنوجات وچرم (رشته مهندسی نساجی)

همانطور که می‌دانیم چربهای مصنوعی برخلاف چرم‌های طبیعی که پس از دباغی کردن پوست گوسفند تهیه می‌گردند از مواد پلیمری که سنجش اعظم آن را پلی‌وینیل کلراید تشکیل می‌دهد تشکیل یافته‌اند
پلی‌وینیل کلراید (PVC) در سال 1835 در یک تحقیق آزمایشگاهی شناخته شد اما به دلیل اقتصادی یک قرن بود در دهه 1920 وقتی که صنعت پلاستیک پیشرفت کرد شناخته شد با وجود این پل

دانلود چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون درخواص فیزیکی چرم به انضمام تست کدرشدن-بخارگرفتگی (fogging) روی مسنوجات وچرم (رشته مهندسی نساجی)
جنگ های صلیبی

جنگهای صلیبی اوج حواث قرون وسطی و شاید جالبترین واقعه ای بود که در تاریخ اروپا وخاور نزدیک روی می داد اکنون دو دین بزرگ جهان ،‌اسلام و مسیحیت ، بعد از قرنها مناظره،‌سرانجام آن را به حکمیت نهایی بشرـ یعنی به میدان جنگ – واگذارمی کردند تمام ترقیات قرون وسطایی ، جمیع عرصة‌بازرگانی و جهان مسیحی ،‌همة‌شور و اعتقاد مذهبی ،‌وکلیة‌قدرت فئودالیسم و فریبن

دانلود جنگ های صلیبی
جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر

عنوان صفحه
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه و بیان مسئله 2
فصل دوم ادبیات تحقیق
قسمت اول گردشگری
مقدمه 6
تعاریف گردشگری 7
تعریف گردشگر 9
ارکان صنعت گردشگری 9
نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری 10
موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف 11
استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن 14
جغرافیای طبیعی استان بوشهر 18
جاذبه‌های گردشگری

دانلود جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر
تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی 1
اهمیت کار 1
مفهوم کار 3
تعاریف وجدان 6
تقسیم بندی و معانی اصطلاحی وجدان 8
وجدان کاری 11
وجدان کاری در قرآن 15
پاره ای از موارد استعمال وجد در قرآن کریم 21
وجدان کاری در کلام رهبر 23
اخلاقیات 27
اخلاق کار 30
اخلاق در غرب 32
اخلاق کار در ژاپن 34
عوامل روانی در وجدان کاری 35
نقش

دانلود تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی
تست عربی با جواب تشریحی

1 عَیِّن الترجمه الصحیحة «الانسانُ مخلوقٌ مِنْ التُراب و یرجِعُ‌ إلی التُّراب»
1) انسان، آفریننده خاک از گل است و به گل نیز باز می گردد
2) انسان، از خاک آفریده شده است و به خاک بازمی گردد
3) انسان ها، از خاک آفریده می‎شوند و به خاک نیز برمی گردند
4) انسان از خون آفریده شده است و به خون بازمی گردد
2 مَیِّز الصحیح عن الترجمه للعبادة التالیه «أ

دانلود تست عربی با جواب تشریحی
ترموکوپل و کلید الکتریکی و مایکروفر (رشته برق)

ترموکوپل و کلید الکتریکی و مایکروفر (رشته برق)

دانلود ترموکوپل و کلید الکتریکی و مایکروفر (رشته برق)
ترجمه کتاب Political Education and Stability فصول 1و4

معرفی‌ در زیر اثری از هربت‌هایمن در (سال) 1959، چاپ شده است سیاست اجتماعی به سرعت گسترش یافته است نظم زیر گروهی داخل تحقیقات سیاسی می‎باشد امروزه این تحقیقات مخصوص در حال پایان هستند و شاید بهتر و به صرفه‌تر بود اگر یک گزارش در مورد آن نوشته می‌شد تا اینکه یک کتاب دیگر در این موضوع پوشش داده شود

دانلود ترجمه کتاب Political Education and Stability فصول 1و4
سیاست داخلی امیر کبیر در دوران صدارت

سیاست داخلی امیرکبیر
مشکلات دوران صدارت امیر کبیر
امیر کبیر وارث وضعی کاملاً نامساعد ومملو از مشکلات وموانع برای خدمت و کار بود او زمانی برای صدارت برگزیده شد که همه چیز همه جای مملکت را فساد وتباهی فرا گرفته و کشور به طرف سقوط و نیستی پیش می‌رفت کادرهئیت حاکم بصورت غیر قابل اصلاحی در فساد و نکبت غوطه ور بود ابزار ماشین اداره مملکت رنگ زده و

دانلود سیاست داخلی امیر کبیر در دوران صدارت
سالمونلوز در طیور (رشته علوم آزمایشگاهی)

مقدمه
بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینة علم پزشکی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند
یکی از این میکروبها سالمونلا است که ب

دانلود سالمونلوز در طیور (رشته علوم آزمایشگاهی)
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی

فرمت فایل اصلی پایان نامه PDF

حجم فایل 876KB

تعداد کل صفحات 158 صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی
افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا به PTSD در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب

(این مقاله مربوط به سال 2016 می باشد)


افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا به PTSD در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب

اریک اِی فرتوک ab ، فای تیسوا a، جک گرین بند c، لیزیا راگلس a، رابرت ملارا a، دنیز اِی هاین ab*

a دانشگاه شهری نیویورک–کالج شهری روانپزشکی، خیابان اصلی مجمع 160، 1

دانلود افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا به PTSD در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب
مشخصات خیاطی های زنانه (خیاطی زنانه)

بانک 18400 تایی اطلاعات خیاطی های زنانه در کشور

دانلود مشخصات خیاطی های زنانه (خیاطی زنانه)
اطلاعات اتوسرویس و تعویض روغنی ها

بانک 17000تایی اطلاعات اتوسرویس و تعویض روغنی های کل کشور

دانلود اطلاعات اتوسرویس و تعویض روغنی ها
قنادان و شیرینی فروشان

بانک 12000 تایی قنادان و شیرینی فروشان کل کشور

دانلود قنادان و شیرینی فروشان
اطلاعات هتل ها، هتل آپارتمانها و میهمانپذیر های کشور

بانک 2800 تایی اطلاعات هتل ها، هتل آپارتمانها و میهمانپذیر های کشور

دانلود اطلاعات هتل ها، هتل آپارتمانها و میهمانپذیر های کشور
اطلاعات قصابان کشور

بانک اطلاعات قصابان کل کشور

دانلود اطلاعات قصابان کشور
عمده فروشان مواد غذایی

بانک عمده فروشان مواد غذایی کل کشور

دانلود عمده فروشان مواد غذایی
سرویس منوال hp_laserjet_m1522_mfp

سرویس منوال hp_laserjet_m1522_mfp بهترین راهنمای تعمیرات این نوع چاپگر

دانلود سرویس منوال hp_laserjet_m1522_mfp
کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو

بشر از دیرباز برای مقابله با معضل درد بدنبال یک درمان و وسیله تسکین خاطر بوده است در طی قرون و اعصار شیوه های مختلف درمانی که برخی از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست یکدیگر دادند تا بلکه گره از پای معضل درد باز کنند ولی این مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگردید

دانلود کنترل فیزیکی و شیمیایی دارو
تولید اینترلوکین 10 در مراحل اولیه عفونت ناشی از ویروس بیماری تب برفکی مرتبط با عفونت مزمن در گاو

تولید اینترلوکین 10 در مراحل اولیه عفونت ناشی از ویروس بیماری تب برفکی مرتبط با عفونت مزمن در گاو
ژیدونگ ژانگ 12، کلودیا دوئل 23، و جان بی بشیرالدین24

عواملی که منجر به عفونت مزمن ناشی از ویروس بیماری تب برفکی (FMD) در نشخوارکنندگان می شود به خوبی تعریف نشده اند این مقاله شواهدی مبنی بر حضور اینترلوکین 10 (IL10) در اوایل دوره عفونت (1 تا 4 ر

دانلود تولید اینترلوکین 10 در مراحل اولیه عفونت ناشی از ویروس بیماری تب برفکی مرتبط با عفونت مزمن در گاو
بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان کلاس چهارم شهر تهران

پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان کلاس چهارم شهر تهران

دانلود بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان کلاس چهارم شهر تهران
دانگرید و حل مشکل وای فای YT2-1050

اموزش دانگرید تبلت لنوو مدل Lenovo Yoga Tab 2 YT21050 و حل مشکل وای فای

دانلود دانگرید و حل مشکل وای فای YT2-1050
فایل فلش فارسی Onda v971 (رام فارسی Onda v971 به همراه اموزش فلش و انبریک)

فایل فلش فارسی وآنبریک تبلت چینی Onda v971 و Onda v971d به همراه اموزش و تست شده

دانلود فایل فلش فارسی Onda v971 (رام فارسی Onda v971 به همراه اموزش فلش و انبریک)
فروشندگان پوشاک نوزاد و بچگانه(فروشندگان سیسمونی)

بانک اطلاعات فروشندگان سیسمونی نوزاد وپوشاک بچگانه در سراسر کشور

دانلود فروشندگان پوشاک نوزاد و بچگانه(فروشندگان سیسمونی)
فروشندگان پوشاک زنانه

بانک 28000 تایی اطلاعات فروشندگان پوشاک زنانه در کشور

دانلود فروشندگان پوشاک زنانه
فروشندگان لوازم الکتریکی و برقی

بانک 15000 تایی اطلاعات فروشندگان لوازم الکتریکی و برقی در کشور

دانلود فروشندگان لوازم الکتریکی و برقی
فروشندگان کاغذ و مقوا کشور

بانک اطلاعات فروشندگان کاغذ و مقوا کشور

دانلود فروشندگان کاغذ و مقوا کشور
فروشندگان لوازم یدکی(سنگین)

بانک اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی سنگین در کل کشور

دانلود فروشندگان لوازم یدکی(سنگین)
اطلاعات نانوایان کشور

بانک 35500 تایی اطلاعات نانوایان کشور

دانلود اطلاعات نانوایان کشور
اطلاعات فست فود و اغذیه فروشان کشور

بانک اطلاعات فست فود و اغذیه فروشان کل کشور

دانلود اطلاعات فست فود و اغذیه فروشان کشور
اطلاعات رستورانها، چلوکبابی ها و سلف سرویس

بانک اطلاعات 8000 تایی رستورانها، چلوکبابی ها و سلف سرویس

دانلود اطلاعات رستورانها، چلوکبابی ها و سلف سرویس
فروشندگان مرغ و ماهی کشور

بانک 1000تایی فروشندگان مرغ و ماهی کل کشور

دانلود فروشندگان مرغ و ماهی کشور
اطلاعات فروشندگان گوشت و مواد پروتئینی

بانک اطلاعات فروشندگان گوشت و مواد پروتئینی کل کشور

دانلود اطلاعات فروشندگان گوشت و مواد پروتئینی
اطلاعات لبنیات فروش های کشور

بانک اطلاعات لبنیات فروش هاوعمده فروشان کشور

دانلود اطلاعات لبنیات فروش های کشور
دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستم های هوشمند یا خبره در حجم 52 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانلود دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره
دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران در تعداد 44 صفحه همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه کار تحقیقی رشته مدیریت

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران
پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق)

پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم اداره برق) در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده SQL 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش

دانلود پروژه رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم اداره برق)
پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)

در این پروژه از زبان برنامه نویسی ساده و پرطرفدار ویژوال بیسیک استفاده شده است در این پروژه از پایگاه داده SQL 2008 استفاده شده است (فایل های پایگاه داده با پسوند mdf و ldf) این پروژه شامل مستندات کامل و اصولی با فرمت word و قابل ویرایش به شرح فهرست زیر است

دانلود پروژه رشته کامپیوتر به زبان VB و SQL (سیستم مدرسه)
مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار( گیاه شوره زار)

بیابان زایی مداوم از زمین ‌های قابل کشت به دلیل شهرنشینی ، گرم شدن کره زمین، آب و استفاده از آب‌هایی با درجه شوری کم برای آبیاری، به خصوص در مناطقی که کمبود آب را تجربه کرده‌اند، است

دانلود مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار( گیاه شوره زار)
سرویس منوال چاپگر hp 1200

فایل pdf سرویس منوال 1200 hp

دانلود سرویس منوال چاپگر hp 1200
ارومیه (وضعیت اشتغال)

اطلاعات مربوط به تحقیق باطرح مسئله¬آغاز میشود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه¬ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که درسطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد
111 طرح مسئله
رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد

دانلود ارومیه (وضعیت اشتغال)
دهستان زریبار

1 انگیزة انتخاب موضوع
در کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمرکز شده اند، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد، چرا که با ورود این بخش از جامعه به چرخه تولید شرایط برای رشد موزون و همه جانبه اقتصاد کشور مساعد می گردد

دانلود دهستان زریبار
چکیده ای از تجربه و سخنان بزرگان جهان

چه بسیار پیش آمده که در زندگی خواسته ایم با پیکار راه خود را بگشاییم و با این کار بر مشکلات غلبه کنیم و قبل از هر چیز به فکر افتاده ایم تا کتابی را باز کنیم و از جملات و محتوای آن درمان خویش را بیابیم اما گرفتاریها و مشکلات عدیده زندگی و وقت کوتاهی که در اختیار داریم اجازه چنین کاری را به ما نمی دهد

دانلود چکیده ای از تجربه و سخنان بزرگان جهان
زندگینامه حضرت علی (ع)

رسول گرامی اسلام در سال عام الفیل در مکه معظمه دیده به جهان گشود فاطمه دختر اسد در حالی که از ولادت پیغمبر خدا و از شنیدن آن همه معجزات و کرامات در هنگام تولدش به شدت خوشحال بود با سرعت تمام خود را به شوهرش حضرت ابوطالب (ع)رسانده و مولود جدید را به وی تبریک گفت ابوطالب چون سخن همسرش را شنید ضمن خوشحالی و تشکر به او گفت ((اصبری سبتاً اتشرک بمثله ال

دانلود زندگینامه حضرت علی (ع)
سیری در زندگی حضرت علی (ع)

مهمترین سطور زندگانی بشر آن است که بتواند شمع روشن راه دیگران شود و هراندازه تحولات دوران زندگی یک فرد بر روحانیت و خلوص نیت نزدیکتر باشد و مشعله‌داری و هدایت قرارگرفته است اثر آن در ارشاد و دلالت مردم عمیق‌تر است

دانلود سیری در زندگی حضرت علی (ع)
روشهای فرآوری کانی‌آلونیت براساس استحصال آلومینیوم

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است
بی‌شک فلز درعصر حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده و کشورهای پیشرفتة جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را در راه کشف وتوسعة‌ ذخایر و منابع فلزی خود انجام داده و هم اکنون نیز علاوه بر استفادة

دانلود روشهای فرآوری کانی‌آلونیت براساس استحصال آلومینیوم
متالورژی پودر

یکی از شاخه‌های علم متالورژی که دز سالهای اخیر رشد زیادی یافته است متالورژی پودر است البته قدمت تولید قطعات با پودر به پنج هزار سال و بیشتر می رسد یکی دیگر از دلایل توسعه متالورژی پودر این است که در روش مزبور فلز تلف شده به مراتب کمتر از سایر روشهاست و حتی می توان گفت وجود ندارد

دانلود متالورژی پودر
شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان

آسیب ناشی از خشونت شوهران از فشارهایی است که بر زنان وارد می شود نگاهی سریع و گذار به به تاریخ نشان دهندة عظمت آلام و مصائبی است که به واسطه خشونت مردانه ایجاد شده است اینگونه خشونت در جنگها ، شکنجه ها و ارتکاب ضرب و شتم مردان در حق مردان زنان ، و کودکان نمود دارد

دانلود شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی برسلامت روان نوجوان

انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد بنابراین افراد موفق،

دانلود تأثیر آموزش مهارتهای زندگی برسلامت روان نوجوان
خلاقیت در کودکان

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوة تخیل می‌خواهیم باید از سال‌‌های اولیة زندگی آن‌ها برای این کار برنامه‌ریزی کنیم

دانلود خلاقیت در کودکان
ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند در چهار دهة آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ،

دانلود ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی
اجزاء و ارزشیابی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود
1 مزایا و معایب روشها و تکنیک های مختلف آموزشی را شرح دهید
2 دربارة روشها و تکنیک های متناسب با حیطه های ادراکی، عاطفی و روان حرکتی بحث کنید

دانلود اجزاء و ارزشیابی یادگیری
حافظه

حافظه شامل آن دسته از فعالیتهایی است که بصورت حفظ، یادآوری، تشخیص و انجام آنچه در گذشته آموخته شده است ظاهر می گردد بعضی حافظه را یکی از اشکال یادگیری می دانند دسته ای آنرا نتیجه و دلیل یادگیری فرض می کنند پاره ای از روانشناسان حافظه را فعالیتی می دانند که در عین ارتباط با یادگیری جدا از آن نیست

دانلود حافظه
روشهای فرآوری کانی آنولیت (فلز آلومینیوم)

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است

دانلود روشهای فرآوری کانی آنولیت (فلز آلومینیوم)
استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)

در جهان امروز هر لحظه با تحولات و تغییرات شگرف و برق آسایی مواجهیم حرکت کیفیت گرایی در جهان تجارت، حرکتی تکاملی، مثبت و در عین حال توفنده و پر تلاش است که در دهه اخیر آغاز شده و به سرعت سراسر گیتی را فرا گرفته است

دانلود استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)
طرح تولید هدفون میکروفون دار

این طرح که پروژه کارآفرینی هدفون میکروفون دار است با کمک دوستان آغاز شد و با تحقیق در مورد آن از کارخانجات معتبر اطلاعات فراهم آمد و توضیح خلاصه آن که هدفون میکروفون دار از دو بلند گو، یک میکروفون، یک کابل و یک تیغه تنظیم کننده تشکیل شده که در مواردی چون انتقال و دریافت صوت، در تلفن های هندز فری، تلفن های اینترنتی و بازی های کامپیوتری بکار می رود

دانلود طرح تولید هدفون میکروفون دار
طرح تولید و اجرای قاب های فلزی

کارآفرینی واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد
شدن نشاُت گرفته اسـت بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند

دانلود طرح تولید و اجرای قاب های فلزی
بیماریهای دستگاه گوارش (مری)

دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع می شود که مری بعد از آن قرار گرفته است مری ارتباط دهنده دهان و معده است، که معده اولین جای هضم غذا است

دانلود بیماریهای دستگاه گوارش (مری)
آفازی (آنومی)

1بیان مسأله
از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی، آنومی یا نام پریش است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی می‌باشد بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در

دانلود آفازی (آنومی)
تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی برای تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید
در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود

دانلود تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی برای تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک
اختلالات اورولوژیک (تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر کلیه ها و … شیرخواران)

با وجود پیشرفت روزافزون علم پزشکی خصوصاً در رشته اورولوژی ، با این حال برخی اوقات بیماران با تنگی مئاتوس دچار مشکلات عدیده ای می شوند این معضل بظاهر ساده که عمدتاً گریبانگیر شیرخواران و کودکان می باشد متأسفانه اغلب اوقات بعلت بی توجهی و عدم آگاهی پزشک معالج از نظر دور می ماند و بیمار مدت ها بعد با عوارض بیماری مراجعه می کند

دانلود اختلالات اورولوژیک (تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر کلیه ها و … شیرخواران)
آندوسکوپی و کاربرد آن

کلمه آندوسکوپ از 2 کلمه یونانی به معنای « درون » و « دیدن » تشکیل شده است عبارت endoscopy به معنای استفاده از تجهیزات برای معاینه درون ارگان های حفره مانند بدن به صورت دیداری است

دانلود آندوسکوپی و کاربرد آن
بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد

دانلود بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81
آناتومی میکروسکوپی قلب

بافت قلب (میوکارد) متشکل از انواع متنوعی از سلولهاست که به همراه یکدیگر باعث ایجاد انقباض منظم قلب می شوند سلولهای تخصص یافته سیستم الکتریکی (هدایتی) قلب را تشکیل می دهند

دانلود آناتومی میکروسکوپی قلب
بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد

دانلود بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
بیماری افسردگی

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است

دانلود بیماری افسردگی
تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )

اطلاعات همانند خونی است که در کالبد سازمان جریان می‌یابد و به آن حیات می‌بخشد، اطلاعات می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را در مورد ساختار، تکنولوژی و نوآوری تغذیه نماید، و همچنین اطلاعات همانند یک رگ حیاتی است که سازمان را به عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متصل می‌سازد، توسعه فن‌آوری اطلاعات مانند کامپیوترها و وسایل ارتباط الکترونیکی ماهیت بسیاری از

دانلود تحلیل فناوری اطلاعات ( IT )
اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)

اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که دیگران را نیز، همانطور که هستند بپذیرم ما همیشه می‌خواهیم که والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاکنون نیز نتوانسته‌ایم آنها را همانگونه که هستند پذیرا باشیم

دانلود اعتماد و خودباوری (انسان شناسی)
تعریف جرم سیاسی

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است

دانلود تعریف جرم سیاسی
جامعه شیعه در نخاوله ( 1 و 2)

مقاله حاضر بخش نخست مقاله ای بلند است که درباره «جامعه شیعه در مدینه» نگارش یافته و فصول اصلی آن عبارتند از امیرنشین شیعی بنوالحسین، اشراف حسینی در مدینه جدید، حرب و شاخه های شیعی آن، نخاولـه و ریشه هـا و ویــژگـی های اجتماعی آنها

دانلود جامعه شیعه در نخاوله ( 1 و 2)
اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

یکی از مسائلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است

دانلود اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود
جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی

مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفکران می‌باشند به عبارت بهتر یکی از گروه‌هایی که همواره هدف گروه‌های روشنفکری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند

دانلود جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی
خلاقیت در کودکان و پرورش آن

اگر بزرگسالانی خلاق و با قوة تخیل می‌خواهیم باید از سال‌‌های اولیة زندگی آن‌ها برای این کار برنامه‌ریزی کنیم ما کودکان را برای زندگی تربیت می‌کنیم و هر خصوصیتی را که در این سن در آنان تشویق کنیم با آنان می‌ماند

دانلود خلاقیت در کودکان و پرورش آن
جنبش مشروطه

سابقه سکونت بشر بر روی زمین به میلیون ها سال پیش برمی گردد او زندگی خود را از طبیعت شروع کرد و پس از سپری کردن دوره های مختلف به مرحله مد نیت و شهرنشینی رسید

دانلود جنبش مشروطه


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۰۰:۰۳
عباس جعفری


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۰۰
عباس جعفری

بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسی تبلت لنوو مدل A1000Fاندروید 4 (تست شده و بدون مشکل وای فای )


فایل فلش رسمی تبلت لنوو مدل Lenovo A1000F  

بدون مشکل هنگی - بلوتوث -وای فای 

فول فلش با قابلیت آنبریک

قابل رایت از فلش تولز

جهت ورود به سایت اصلی روی لینک زیر کلیک کنید

فایل فلش A1000F (رام A1000F )مخصوص فلش تولز

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 
 Title: Lenovo A1000F 
Listed: 2016/02/09

Firmware Details

 • Device: Lenovo Tab-
 • Model:  A1000F
 • Android: 4.1.2
 • Region: EN
 • Language:EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
  • ------
  • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
 • برچسب ها : فایل فلش A1000F (رام A1000F )مخصوص فلش تولز , فایل فلش A1000F فایل A1000F A1000F فایل فلش فارسی A1000F رام A1000F رام رسمی A1000F رام فارسی A1000F فلش A1000F مشکل فلش A1000F اموزش فلش A1000F فریمور A1000F فریمور فارسی A1000F فریمور رسمی A1000F فایل تست شده A1000F A1000F romA1000F file flash A1000F firmware

 • خرید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۵ ، ۲۰:۴۸
عباس جعفری

بازدید: 25 بار 


فرمت فایل: rar 


حجم فایل: 0 کیلوبایت 


تعداد صفحات فایل: 1 
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

حل مشکل سریال و بیس باند Samsung SM-J710F IMEI NULL

بدون نیاز به باکس  به صورت نرم افزاری

حل مشکل پریدن سریال با  رایت رام

 

نکته : این فایل در صورتی جواب خواهد داد که مشکل نرم افزاری وبر اثر رایت رام IMEI NULL شده باشد.

این فایل به تعداد زیاد این فایل جهت حل این مشکل تست شده اما به هر حال در هر صورت تظمینی در این مورد نیست.

به دلیل تنوع زیاد مدل مسئولیت خاموشی به هر نحو با خریدار است .اما این فایل به مراتب تست شده و بعد قرار گرفته مشکل خاموشی نخواهد داشت.


پرداخت و دانلود


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .


کلمات کلیدی : حل مشکل سریال J710F IMEI NULL , سریال J710F بیس باند J710F مشکل سریال J710F مشکل J710F ,مشکل J710F IMEI NULL فایل حل مشکل سریال J710F فایل حل مشکل J710F IMEI NULL حل مشکل سریال و بیس باند J710F J710F IMEI NULL J710F IMEI J710F IMEI FIX
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۳۱
عباس جعفری


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۰۷
عباس جعفری


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۰۶
عباس جعفری