دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

دانلود فایل فلش مقاله و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

مرکز دانلود فایل های فلش موبایل و تبلت

نویسندگان

دانلود پاورپوینت بررسی روستای قدیم آباد

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ب.ظ

فهرست مطالب:


روستای  قدیم آباد

آب و هوا

توده های هوایی روستا

بارش

دما

باد

منابع طبیعی

منابع دما

خاک

پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری

باغستان‌های سنتی

چکیده:معرفی روستا
فصل اول:  شناخت روستا
موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا

موقعیت شهرستان

موقعیت دهستان

قدیمیترین عکس از قدیم آباد درجوارامامزاده

بررسی راه های ارتباطی :

دسترسی

محور فرعی

محور اصلی

وضعیت معابر موجود

بررسی و معرفی شهرها و روستاهای هم جوار و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر
 مخابرات

فاضلاب

فاضلاب منازل

دفع آبهای سطحی

دفع زباله

بستر استقرار (دشت،کوهستان ،کوهپایه ای)

فصل دوم :شناخت تاریخچه روستا:

مراحل گسترش تاریخی

علت شکل گیری روستای قدیم آباد به قرار ذیل می باشد:

مراحل رشد و توسعه

شناسایی اماکن تاریخی، فرهنگی، اعتقادی
فصل سوم:شناخت محیط طبیعی

شناخت عناصر شاخص طبیعی در اطراف رو ستا

پوشش گیاهی

سوانح طبیعی

منابع آب روستا و روش های حفاظت و ذخیره آب

پیشنهادات طراحی اقلیمی دهستان پیر یوسفیان

فصل چهارم:شناخت ویژگی های انسانی
فصل پنجم:شناخت مسایل اقتصادی

موقعیت قرار گیری باغات

-دامداری و مرغداری

صنایع و معادن

خدمات

الف- خدمات رفاهی

مالکیت اراضی در داخل و خارج روستا

امنیت و چگونگی تامین آن در گذشته

جمعیت، بعد خانوار، نرخ رشد

موقعیت روستا براساس آخرین تقسیمات کشوری

تحولات جمعیتی روستادردوره های مختلف سرشماری

جمعیت

دیدگاه ونظرات اهالی روستادرمورد مشکلات

سواد

اشتغال

بررسی وضع مهاجرت

مشکلات  اقتصادی – اجتماعی

نتایج کالبدی

فصل ششم :شتاخت کالبد روستا

بررسی بافت کالبدی روستا

مسکن

سطح واحد های مسکونی 

کیفیت بنا

بناهای نو ساز

بناهای مرمتی

بناهای تخریبی

عمر بنا

شناخت و معرفی خدمات و نحوه کاربری

بررسی کاربری اراضی روستا

 کاربری مسکونی

کاربری تجاری

کاربری آموزشی

کاربری مذهبی

کاربری درمانی

اراضی بایر

انبار

بهداشتی

گورستان

 معابر

اداری

شناخت شبکه ها و معابر و دسترسی

فصل هفتم: شناخت و معرفی عناصر و اجزای عمومی روستا

تاثیر امام زاده در شکل گیری روستا

شناخت گره ها و نشانه ها و مرکز محلات

پیشنهاد رفع کمبود های روستای قدیم آباد

اقتصاد

پیشنهادات در زمینۀ دامداری

مشکلات روستا

قدیمی ترین خانه روستای قدیم آباد


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۲۶
عباس جعفری